-1-
іменник чоловічого роду, істота

Словник відмінків

відмінок однина множина
називний індиві́дуум індиві́дууми
родовий індиві́дуума індиві́дуумів
давальний індиві́дуумові, індиві́дууму індиві́дуумам
знахідний індиві́дуума індиві́дуумів
орудний індиві́дуумом індиві́дуумами
місцевий на/в індиві́дуумові, індиві́дуумі на/в індиві́дуумах
кличний індиві́дууме індиві́дууми

Словник синонімів

ЛЮДИ́НА (особа як втілення високих моральних і інтелектуальних властивостей), ОСОБИ́СТІСТЬ, ІНДИВІДУА́ЛЬНІСТЬ, ЧОЛОВІ́К, ДУША́, ІНДИВІ́Дкнижн.,ІНДИВІ́ДУУМкнижн., СУБ’Є́КТрозм.,ПЕРСО́НАуроч., заст., ірон.;ЕЛЕМЕ́НТрозм. (про особу перев. з негативними рисами). Пушкін був людиною у найвищому значенні цього слова (М. Рильський); З роками пересвідчуєшся, що повноцінною особистістю можна називати лише того, хто віддає належне і роботі, й людям, і життю в найширшому розумінні цього слова (П. Загребельний); Багатогранне життя цієї великої російської індивідуальності [Горького] пройшло в складних глибоко повчальних умовах (І. Ле); І сам я в усій своїй діяльності бажав бути не поетом, не вченим, не публіцистом, а поперед усього чоловіком (І. Франко); - Де його військо? Жодної душі не видно в степу, хоча їх там.. безліч (О. Гончар); Кожен із них [літераторів], як справжній високорозвинений культурний індивід, має притаманні йому особливості (Я. Качура); Панасик справді був такий невиразний серед усього колективу, що навіть Кривохацькі в порівнянні з ним були яскравими індивідуумами (Ю. Збанацький); Бійці привели до них якогось загадкового суб’єкта, не то військового, не то цивільного (О. Гончар); - Ваша достойність, видко, не були ніколи послом і не знаєте, чим така персона різниться від посланця (Юліан Опільський); Чумака мало не на всіх зборах і нарадах гріють у хвіст і в гриву. Він і відсталий елемент, він і Ковалівку назад тягне (В. Кучер).
ОСО́БАперев. з означенням (людина як член суспільства; конкретна людина як носій яких-небудь індивідуальних властивостей, рис, певних характерних ознак), ОСОБИ́СТІСТЬ, ІНДИВІДУА́ЛЬНІСТЬ, ПЕРСО́НА, ПО́СТАТЬ, ФІГУ́РА, ІНДИВІ́ДУУМкнижн.,ФІЗІОНО́МІЯрозм.,СУБ’ЄКТзневажл.Службова особа; Тося була таки міцного складу, проте чогось справляла враження ефірної особи, ніжної, як травинка (Ірина Вільде); Формування цільної, фізично і духовно розвиненої особистості не мислиме без творів світового мистецтва (з газети); У великих індивідуальностей великі вади. Формула, яку слід пам’ятати, коли оцінюєш себе (В. Дрозд); І тут доречно згадати про народного вчителя, головну персону, що спрямовує дитячі душі, про головного садівника людських душ (Ю. Яновський); Він був найколоритнішою постаттю у нашому студентському товаристві (з журналу); Тільки обдарований геніальною творчою силою могутній індивідуум Глінки міг створити "Івана Сусаніна" (М. Рильський); І. Франко сказав про Ю. Федьковича, що це "безперечно одна із найоригінальніших літературних фізіономій в нашій літературі" (з журналу); [Дюсенбаєв:] Наш полк висадився в цьому районі десантом. Ми пішли в розвідку і надибали одного суб’єкта (О. Левада).
ОСО́БИНАспец. (окремий живий організм), ЕКЗЕМПЛЯ́Р, ІНДИВІ́ДУУМкнижн.,ІНДИВІ́Дкнижн.,О́СОБЕНЬрідше,О́СОБрозм. рідше; ПРЕДСТАВНИ́К (як зразок певного класу, роду, виду). Є у риб і звукові сигнали небезпеки. Вони передаються від одної особини до іншої (з журналу); Чоловічі екземпляри дерева тополі; В поодиноких випадках ознаки тваринних предків, які давно зникли в людей, проявляються в окремих індивідуумів (з підручника); Зоологи вважають, що даний особень належить до невідомого науці роду мишей (з журналу); Під гетерозисом розуміють чудове явище: високу продуктивність гібридів, одержаних од схрещення особів за своєю спадковістю (з журналу); Якомога краще пильнували рослини, висаджені в горщики, як зразки рідкісних представників пустельної зони (З. Тулуб).