-1-
іменник чоловічого роду, істота

Словник відмінків

відмінок однина множина
називний індиві́д індиві́ди
родовий індиві́да індиві́дів
давальний індиві́дові, індиві́ду індиві́дам
знахідний індиві́да індиві́дів
орудний індиві́дом індиві́дами
місцевий на/в індиві́дові, індиві́ді на/в індиві́дах
кличний індиві́де індиві́ди

Словник синонімів

ЛЮДИ́НА (особа як втілення високих моральних і інтелектуальних властивостей), ОСОБИ́СТІСТЬ, ІНДИВІДУА́ЛЬНІСТЬ, ЧОЛОВІ́К, ДУША́, ІНДИВІ́Дкнижн.,ІНДИВІ́ДУУМкнижн., СУБ’Є́КТрозм.,ПЕРСО́НАуроч., заст., ірон.;ЕЛЕМЕ́НТрозм. (про особу перев. з негативними рисами). Пушкін був людиною у найвищому значенні цього слова (М. Рильський); З роками пересвідчуєшся, що повноцінною особистістю можна називати лише того, хто віддає належне і роботі, й людям, і життю в найширшому розумінні цього слова (П. Загребельний); Багатогранне життя цієї великої російської індивідуальності [Горького] пройшло в складних глибоко повчальних умовах (І. Ле); І сам я в усій своїй діяльності бажав бути не поетом, не вченим, не публіцистом, а поперед усього чоловіком (І. Франко); - Де його військо? Жодної душі не видно в степу, хоча їх там.. безліч (О. Гончар); Кожен із них [літераторів], як справжній високорозвинений культурний індивід, має притаманні йому особливості (Я. Качура); Панасик справді був такий невиразний серед усього колективу, що навіть Кривохацькі в порівнянні з ним були яскравими індивідуумами (Ю. Збанацький); Бійці привели до них якогось загадкового суб’єкта, не то військового, не то цивільного (О. Гончар); - Ваша достойність, видко, не були ніколи послом і не знаєте, чим така персона різниться від посланця (Юліан Опільський); Чумака мало не на всіх зборах і нарадах гріють у хвіст і в гриву. Він і відсталий елемент, він і Ковалівку назад тягне (В. Кучер).
ОСО́БА (окрема людина серед інших або як одиниця ліку людей), ЛЮДИ́НА, ЧОЛОВІ́К, ОДИНИ́ЦЯ, ПЕРСО́НАуроч., ірон.,ІНДИВІ́Дкнижн.,ДУША́розм.,ГА́ВРИКзневажл.Коли він прочуняв, в кімнаті, крім них трьох, була ще й четверта особа - дівчина (І. Сенченко); Як тільки блиснула вперше блискавка, ми вгледіли в болоті, в осоці дві людини (І. Нечуй-Левицький); На низькому помості з дощок, прикрившись шкурами, лежало кілька чоловік (С. Скляренко); Сервіз на шість персон; Коли один індивід за певний проміжок часу викидає занадто багато слів, відбувається їхня девальвація. Слова втрачають будь-яке значення (П. Загребельний); За комірне й харчування будемо платити йому за добу з душі.. по п’ять карбованців (О. Досвітній); - У самому місті екзамен тримав, у школу механізації. Казали - по десять гавриків на одне місце (Ю. Збанацький).
ОСО́БИНАспец. (окремий живий організм), ЕКЗЕМПЛЯ́Р, ІНДИВІ́ДУУМкнижн.,ІНДИВІ́Дкнижн.,О́СОБЕНЬрідше,О́СОБрозм. рідше; ПРЕДСТАВНИ́К (як зразок певного класу, роду, виду). Є у риб і звукові сигнали небезпеки. Вони передаються від одної особини до іншої (з журналу); Чоловічі екземпляри дерева тополі; В поодиноких випадках ознаки тваринних предків, які давно зникли в людей, проявляються в окремих індивідуумів (з підручника); Зоологи вважають, що даний особень належить до невідомого науці роду мишей (з журналу); Під гетерозисом розуміють чудове явище: високу продуктивність гібридів, одержаних од схрещення особів за своєю спадковістю (з журналу); Якомога краще пильнували рослини, висаджені в горщики, як зразки рідкісних представників пустельної зони (З. Тулуб).