-1-
прикметник

Словник відмінків

відмінок однина множина
чол. р. жін. р. сер. р.
називний щи́рий щи́ра щи́ре щи́рі
родовий щи́рого щи́рої щи́рого щи́рих
давальний щи́рому щи́рій щи́рому щи́рим
знахідний щи́рий, щи́рого щи́ру щи́ре щи́рі, щи́рих
орудний щи́рим щи́рою щи́рим щи́рими
місцевий на/у щи́рому, щи́рім на/у щи́рій на/у щи́рому, щи́рім на/у щи́рих

Словник синонімів

БЛИЗЬКИ́Й (про взаємини - пов’язаний почуттям симпатії, дружби, спільністю інтересів), ТІСНИ́Йпідсил., ІНТИ́МНИЙпідсил. рідше. Із законами логіки в Жені були не дуже близькі взаємини (Ю. Шовкопляс); Тимчасом цілую свого компаніона, дожидаючи ближчої знайомості (Леся Українка); Тісний зв’язок Яворницького з петриківськими майстрами допоміг їм розвинути й удосконалити своє мистецтво (І. Шаповал); Почуття втрати, а може, й затаєних ревнощів поволі покидало Голуба, поступаючись місцем іншому, чистому й дорогому почуттю інтимної дружби [до Ніни] (Л. Дмитерко). - Пор. 3. щи́рий.
БЛИЗЬКИ́Й (про товариша, приятеля і т. ін.), ДО́БРИЙ, ХОРО́ШИЙ, ЩИ́РИЙ, ЗАДУШЕ́ВНИЙпідсил., СЕРДЕ́ЧНИЙпідсил., ІНТИ́МНИЙпідсил. рідше; БЛИ́ЖНІЙзаст. (перев. при більшому ступені близькості). Тоді незнайомий представився: - Д-р Пастух, близький знайомий вашого батька (Ірина Вільде); І стали вони.. добрими сусідами (Панас Мирний); Він не мав у місті ніякого щирого приятеля (І. Франко); - Даю голову на відруб, що з ними [бійцями полку] нічого поганого не трапилось, - запевнив Павка Македон, оптиміст і вродливець, задушевний друг Козакова (О. Гончар); Він хороший хлопець, цей Август. Серед студентів не зустрічав Густав такого сердечного друга (А. Хижняк); Дора, а більше ще пан К., взяли собі нині за обов’язок опікуватися гарною дівчиною, хоч нею займались і інші дами й добродії з товариства, що були інтимніші знайомі її родичів, як двоє перші (О. Кобилянська); Приїхали у Любчики; ще тільки були там самі родичі у молодих та ближні приятелі (Марко Вовчок).
ЗАВЗЯ́ТИЙ (який із захопленням, пристрастю віддається якійсь справі), ЗАПАЛЬНИ́Й, ЗАПЕ́КЛИЙ, ПАЛКИ́Й, ПРИ́СТРАСНИЙ, ХВА́ЦЬКИЙрозм.,ЩИ́РИЙ, ПРИСЯ́ЖНИЙрозм., ЗАПИСНИ́Йрозм. рідко, ЗАЯ́ДЛИЙрозм. рідко, ЗАГОРІ́ЛИЙдіал., ЗАХЛА́ННИЙдіал.Відразу видно було, що на цьому подвір’ї живе завзятий рибалка. На кожному кілку сушились ятері, чудові дебелі ятері, сплетені майстерною рукою дядька Йони (О. Донченко); Товариш теж був агрономом, Ще й книголюбом запальним (М. Рильський); Обидва були запеклими спінінгістами (М. Чабанівський); Палкий і невтомний Франко нагадував палкого і невтомного Мікель Анджело (М. Рильський); Лесі раптом уявилося, як це Михайло Федорович, пристрасний бібліограф і бібліофіл, вчитується у Франкові про неї слова (М. Олійник); Не спали тілько записні гуляки (Панас Мирний); Зозуля сам був заядлим рибалкою, знав усі снасті й способи для риби (В. Кучер); Кому, наприклад, має імпонувати те, що і перші християни були загорілими фанатиками? (Леся Українка); Ксеня крокує поруч з Василиною, сапа в сапу, намагаючись.. не відставати від захланної до праці ланкової (В. Бабляк). - Пор. 1. наполе́гливий, 2. при́страсний.
ЛЮ́ДЯНИЙ (уважний, чуйний до інших людей), ГУМА́ННИЙ, ЩИ́РИЙ, ЛЮ́ДСЬКИ́Й, ЛЮДИНОЛЮ́БНИЙ, ЧОЛОВІ́ЧНИЙзаст.,ЛЮДНИ́Йдіал.Найбільше товаришувала [Зоня] з ученицею Галею, дочкою місцевого поштаря, .. чоловіка дуже людяного і вразливого на людську нужду (О. Ковінька); Наскрізь гуманний, чоловічний - Франко оддає своє серце і всі свої симпатії тим, хто в "поті чола" добуває хліб (М. Коцюбинський); Тепер виряджає [діточок] хороших, добрих і щирих, а доведеться, може, таких побачити, що бодай не діждати нікому! (Марко Вовчок); Треба було хоч вибачитись перед Галкою, сказати їй щось тепле, просте, людське (Ю. Мушкетик); Гуманістична естетика Горького, людинолюбна і людинознавча могутність його генія знайшли відгомін у широкому колі демократичних митців ХХ ст. (з журналу). - Пор. добрози́чливий.
СПРА́ВЖНІЙ (такий, який є насправді, в дійсності), РЕА́ЛЬНИЙ, І́СТИННИЙ, ДІ́ЙСНИЙ, ФАКТИ́ЧНИЙ, ПРАВДИ́ВИЙ, ЖИВИ́Й, ДОСТЕМЕ́ННИЙрозм., СПРАВДЕ́ШНІЙрозм., СПРА́ВДІШНІЙ розм., НЕСТЕМЕ́ННИЙрозм., СУ́ЩИЙ розм., ВЛАСТИ́ВИЙзаст., ІСТО́ТНИЙ заст., СУ́ТИЙрідше; ЩИ́РИЙ (про людину - для посилення якоїсь її ознаки). Тут уже справжній схід, європейців не видко, сліпі доми з гаремами (М. Коцюбинський); І це була істинна правда: сколихнулось велике народне море (М. Стельмах); Скільки дійсних випадків і казок, і кривавих легенд було розказано цієї ночі попід тинами (А. Головко); Іван був неодмінним учасником цих прогулянок і фактичним організатором їх (П. Колесник); Венера, як правдива мати, Для сина рада все оддати (І. Котляревський); Сердешна дитина! Обідране; ледве, ледве Несе ноженята... (Достеменний син Катрусі) (Т. Шевченко); Він не дозволить задля всіляких бутафорських планів ламати справдешні плани і графіки (Ю. Мушкетик); На йому мужицька одежа, а з лиця зовсім пан, неначе на козлах сидів переодягнений за наймита справдішній панок (І. Нечуй-Левицький); Зате Владко був, можна сказати, властивим левом теперішньої оборони (І. Франко); З афектованим рухом щирого сицилійця він підняв руку (М. Коцюбинський).
СПРА́ВЖНІЙ (не фальшивий або який не є копією чи підробкою чого-небудь), НЕПІДРО́БНИЙ, НЕПІДРО́БЛЕНИЙ, СПРАВДЕ́ШНІЙрозм., СПРА́ВДІШНІЙрозм., СУ́ТИЙрідше; АВТЕНТИ́ЧНИЙкнижн. (про текст, документ і т. ін.); ОРИГІНА́ЛЬНИЙ (який не є копією або підробкою чого-небудь); ЧИ́СТИЙ, ЩИ́РИЙ (про метали та вироби з них). Сумніву не було: це було справжнє кам’яневугілля (З. Тулуб); Обличчя його виявило непідроблену радість (В. Собко); Я не бачив і не знаю, чи є у вас справдешній список переробленого в думу "Слова" (Панас Мирний); Писав [Шульга] доноси на "Просвіту" і то найпідлішого ґатунку. Тепер усе виявилось і автентичні документи в руках у нас (М. Коцюбинський); В день вінчання надіслала [пані] молодій парі коштовну.. оригінальну японську вазу (Ірина Вільде); Чисте срібло; Чисті червінці; Щире золото.
ЧИ́СТИЙ (без домішок), ЩИ́РИЙ, ПЕРЕМИ́ТИЙ, ПРОМИ́ТИЙ (очищений промиванням). Чистий свіжий сніг сріблом сяв під блакитним наметом неба (М. Коцюбинський); Ой ти, водо луговая, Чи не тяженько тобі.., Круті бережки рівняючи, Щирі піски риючи? (пісня); Біля неї стояла миска з перемитим пшоном (Л. Яновська); На компасі, де завжди все блищить ясною свіжістю промитого скла і начищеного металу, тепер сидів.. краб (В. Собко). - Пор. оха́йний.
ЩЕ́ДРИЙ (значний за ступенем свого вияву), ЩИ́РИЙ. У вікно лилися щедрі сонячні проміння (А. Хижняк); Щирою спекою сонце на лузі пече (П. Дорошко).
ЩИ́РИЙ (який прямо, безкорисливо, чистосердечно виражає свої почуття, думки), ВІДВЕ́РТИЙ, ПРО́СТИ́Й, ПРАВДИ́ВИЙ, ПРАВДОМО́ВНИЙ, ДУШЕ́ВНИЙ, ЗАДУШЕ́ВНИЙ, ЩИРОСЕРДЕ́ЧНИЙпідсил., ЩИРОСЕ́РДИЙ[ЩИРОСЕ́РДНИЙ]підсил., ПРЯМОДУ́ШНИЙ, ПРОСТОСЕ́РДИЙ[ПРОСТОСЕ́РДНИЙ], НЕЛУКА́ВИЙ, ПРОСТОСЕРДЕ́ЧНИЙрідше,НАТУРА́ЛЬНИЙрідше (якому властиві щирість, відвертість, задушевність). Щирий та щедрий Семен ніяк не міг погодитися з лукавим та заздрим на чуже добро Романком (М. Коцюбинський); Завжди трішки замріяна й незмінно безпосередня і щира: чим схвильована, що думає - все розкаже, всю душу розкриє (С. Олійник); Як завжди, прямодушний, відвертий, він наповнив квартиру своїм соковитим голосом (М. Ю. Тарновський); Староста був людина проста, і завжди казав те, що думав (Ю. Збанацький); Чесний, правдивий, .. він просто й сміливо виявляв свої думки (І. Нечуй-Левицький); Цим разом вона була правдомовна (О. Кобилянська); У діда Ковтюха Овксентія сини-богатирі. А люди які, хороші, душевні (С. Ковалів); - Він лише на вигляд теоретик, а насправді задушевний хлопець (О. Гончар); Щиросердечна людина; Зорині, принаймні, здалося, що вона давно любила цього щиросердного чоловіка (Я. Гримайло); - Благородний і простосердний слов’янин, він [Святослав] завжди попереджував про свій похід (О. Довженко); Еней Сивиллі говорив: - До мене будь лиш ти ласкава, Услужлива і нелукава (І. Котляревський); Професор був натуральний з людьми (Ю. Смолич).
ЩИ́РИЙ (про розмову, пісню, вірш і т. ін. - який іде щиро від серця, душі), ДУШЕ́ВНИЙ, ЗАДУШЕ́ВНИЙ, ТЕ́ПЛИЙ, ПРИРО́ДНИЙ, РЕ́ВНИЙпідсил., ЧИСТОСЕРДЕ́ЧНИЙ, ЩИРОСЕ́РДИЙ[ЩИРОСЕ́РДНИЙ]. І полилась їх розмова - щира, непотайна (І. Нечуй-Левицький); Дмитро Іванович [Яворницький] вийшов на сцену, обняв кожного з кобзарів, подякував їм.. за їхні щирі пісні (І. Шаповал); Буває, що й ім’я забудуть. А пісня душевна - живе (М. Гірник); Кожному хотілось поділитися з друзями спогадами в тихій і задушевній розмові (З. Тулуб); Кілька разів читав і перечитував Шевченко теплі рядки Лизогубового листа (З. Тулуб); Вийшовши на волю.. людиною дорослою, з визначеним уже характером він [Т. Шевченко] не втратив своєї природної веселості й життєрадісності (П. Колесник); Вона.. цілком віддалася нині ревній каятьбі і молитвам (О. Гончар); Чистосердечні признання; Щиросерде визнання помилки.
ЩИ́РИЙ (про стосунки між людьми - який ґрунтується на щирості, сердечності, правді), СЕРДЕ́ЧНИЙ, ЩИРОСЕРДЕ́ЧНИЙпідсил., ЩИРОСЕ́РДИЙ, ЧИСТОСЕРДЕ́ЧНИЙпідсил., ТЕ́ПЛИЙ. Отож треба нам цементу, щоб нарівні з ідеєю зв’язував нас докупи, а таким цементом уважаю я щирі, чисто братерські відносини між нами (М. Коцюбинський); Я жив в атмосфері теплих, сердечних відносин (М. Коцюбинський); Розповів би зараз Панас Петрович цим щиросердим людям про життя своє (І. Волошин). - Пор. 4. близьки́й.
ЩИ́РИЙ (про погляд, усмішку і т. ін. - який виражає чистоту почуттів, прагнень), ВІДВЕ́РТИЙ, ВІДКРИ́ТИЙ, СЕРДЕ́ЧНИЙ, ЧИ́СТИЙ, ПРИРО́ДНИЙ, НЕПІДРО́БНИЙ, НЕВДА́ВАНИЙ. Його очі були такі щирі, немов дивились їй в душу (Леся Українка); Радість Данькова була така щира, чиста, .. що вона передалася й іншим присутнім (О. Гончар); Капітан Косачов, .. із срібними скронями й відвертим поглядом розумних очей, розпитував доньку про рідне місто (Ю. Збанацький); Наче батько на сина, дивився Килигей на свого колишнього повстанця. Змінився, змужнів, лише по оцій усмішці, відкритій, сердечній, і впізнав (О. Гончар); Переді мною були очі старого й чистий погляд дівчини, що так дивилась на нас (О. Досвітній); Природна усмішка; На лиці Сагайдака відобразилось почуття непідробного здивування (С. Добровольський); - З’їм його [зілля] й трісну? - мовив Прокіп з виразом невдаваної тривоги на своїм дитячім лиці (І. Франко).
ЩИ́РИЙ (про слово - сповнений доброти, душевності), ЩИРОСЕ́РДИЙпідсил., СЕРДЕ́ЧНИЙ, ПРИВІ́ТНИЙ, ПРИВІ́ТЛИВИЙ, ТЕ́ПЛИЙ. Од щирих слів любої жінки серце його впокоювалось (Панас Мирний); Щиросерді слова сивого професора справили враження на обох дівчат (М. Чабанівський); Якби ти знав, як много важить слово, Одно сердечне, теплеє слівце! (І. Франко); Зустрів [бригадир] мене привітним словом (В. Сосюра).
ЩИ́РИЙ (про вітання, подяку й т. ін. - який є виявом доброго, душевного ставлення), СЕРДЕ́ЧНИЙ, ЩИРОСЕРДЕ́ЧНИЙпідсил., ЩИРОСЕ́РДИЙпідсил.Спасибі же тобі, мій брате, За щирий, любий твій привіт (І. Франко); Засилаючи своє вітання сердечне в цей веселий день, бажаю Вам здоров’я, сили та віку довгого (Леся Українка); Ще раз надсилаю Вам за те щиросердечну подяку! (М. Коцюбинський).
ЩИ́РИЙ (про серце, душу людини - сповнений щирості, гуманності), ЛЮ́ДЯНИЙ, НЕЛУКА́ВИЙ. [Максим:] Я до тебе [дівчинонько] з щирим серцем, А ти з неправдою (М. Кропивницький); Велике й людяне серце було в Миколи (С. Скляренко); - В неї серце добре, нелукаве (Л. Дмитерко).
ЩИ́РИЙ (про кохання, дружбу й т. ін. - який досяг високого ступеня вияву), ГЛИБО́КИЙ. Щира любов не приглядається, чи карі, чи чорні очі,.. чи біла шия, чи довга коса (Г. Квітка-Основ’яненко); Я вірю в нашу дружбу щиру (Д. Павличко); Дуже хотілось би мені побачитись з Вами та засвідчити ще раз ту глибоку повагу (М. Коцюбинський).
ЩИ́РИЙ (про мову, слово - сповнений життєвої правди), ПРАВДИ́ВИЙ. Чом я не маю огнистого слова, Палкого, чому?Може б, та щира, гарячая мова Зломила зиму? (Леся Українка); Твоє [Т. Шевченка] слово правдивеє Повік не загине (з науково-популярної літератури).
ЩИ́РИЙ (який по-справжньому вірить, дотримується чогось), ВІ́РНИЙ. Щирий християнин; Людина, вірна демократичним принципам.

Словник антонімів

ЩИРИЙ НЕЩИРИЙ
Який відверто і безкорисливо виражає свої думки і почуття, щиросердий, чистосердечний, правдивий, щиросердечний. Який приховує свої справжні думки, почуття, виставляє їх фальшиво, лицемірний, лукавий.
Щирий, а, е ~  нещирий, а, е дитина, дівчина, кохання, людина, наречена, невістка, погляд, приятель, слово, ставлення, усміх, усмішка, хлопець, чоловік. Щирінещирі помисли, почуття, стосунки, розмови. Бути, виростати, залишатися, зробитися, стати щиримнещирим. Винятково, зовсім, підкреслено, вдавано щирийнещирий.
Щире слово - теплий промінь, нещире слово - гострий ніж у серце (Народне прислів’я)
Щирість ~нещирість, щиро ~нещиро, щиросердий ~нещирий; нелукавий ~лицемірний, чистосердечний ~фальшивий, правдивий ~лицемірний //фальшивий Пор. ще: ВІДВЕРТИЙ ~ СКРИТНИЙ

Словник фразеологізмів

від щи́рого се́рця. 1. перев. зі сл. цілува́ти, віта́ти і под. Палко, гаряче. Кинулась до його, як дитина, обняла і пригорнулась, а Павло обняв і поцілував її від щирого серця (П. Куліш); — Вітаю од щирого серця панну Гризельду! — промовив князь Домінік (І. Нечуй-Левицький).

2. зі сл. каза́ти. Відверто, чистосердечно, не приховуючи нічого; чесно. Що ж їй тут казати? Вона від щирого серця тут і каже: “Як же вас ще полюбити?” (Г. Квітка-Основ’яненко); Від щирого серця кажу вам: ви — ідеальний батько (Л. Яновська).

3. зі сл. пла́кати, рида́ти і под. Нестримно. Володько довго та хоробро змагався зі спазмами плачу, .. Довго стискав свої тремтячі уста і ціпив зуби, .. не втримався, захлипав і заревів від переповненого і щирого серця (У. Самчук).

щи́ра (золота́) душа́; щи́ре (золоте́) се́рце в кому, в кого, чия (чиє). Чесна, відверта, щедра, доброзичлива людина. Прохор Осауленко був козак не з величних, щира душа, себе на посміх не подасть (П. Куліш); Щира душа цей мартенівець (О. Гончар); — Лариска в мене золота душа, вона мені найдорожча людина (Є. Гуцало); Там [в Україні] найдете щире серце І слово ласкаве (Т. Шевченко); // Чесність, відвертість, доброзичливість, сердечність. Подруги в Уляні душі не чули… Любили в Уляні щиру душу (Панас Мирний).

щи́ра (золота́) душа́; щи́ре (золоте́) се́рце в кому, в кого, чия (чиє). Чесна, відверта, щедра, доброзичлива людина. Прохор Осауленко був козак не з величних, щира душа, себе на посміх не подасть (П. Куліш); Щира душа цей мартенівець (О. Гончар); — Лариска в мене золота душа, вона мені найдорожча людина (Є. Гуцало); Там [в Україні] найдете щире серце І слово ласкаве (Т. Шевченко); // Чесність, відвертість, доброзичливість, сердечність. Подруги в Уляні душі не чули… Любили в Уляні щиру душу (Панас Мирний).

щи́рим се́рцем; щи́рою душе́ю. Віддаючи всі сили, самовіддано. Робить [Андрійко] і діло, щирим серцем робить, а годинку урве собі на гуляння парубоцьке (Марко Вовчок); — Послужив я козацтву щирою душею, а як-то мені козацтво послужить! (П. Куліш).