-1-
прикметник

Словник відмінків

відмінок однина множина
чол. р. жін. р. сер. р.
називний чі́льний чі́льна чі́льне чі́льні
родовий чі́льного чі́льної чі́льного чі́льних
давальний чі́льному чі́льній чі́льному чі́льним
знахідний чі́льний, чі́льного чі́льну чі́льне чі́льні, чі́льних
орудний чі́льним чі́льною чі́льним чі́льними
місцевий на/у чі́льному, чі́льнім на/у чі́льній на/у чі́льному, чі́льнім на/у чі́льних

Словник синонімів

ВИДАТНИ́Й (який виділяється серед інших якими-небудь надзвичайними рисами, якостями, особливостями), ВИЗНАЧНИ́Й, ВЕЛИ́КИЙ, БЛИСКУ́ЧИЙпідсил.,ВІДО́МИЙ, ЧІ́ЛЬНИЙ, ЗНАМЕНИ́ТИЙ підсил., СЛА́ВНИЙ підсил., ЗНА́НИЙрідше. Фольклорна основа притаманна всім справді видатним великим творам усіх віків і народів (М. Рильський); Одразу потрапив [Франко] в оточення молоді, яка вже бачила в ньому визначний поетичний талант (П. Колесник); Дуже дорога нам постать великого Кобзаря України - Тараса Шевченка (з газети); А. В. Луначарський був блискучим літературним і художнім критиком (з журналу); - Я купець, відомий у Києві (І. Нечуй-Левицький); Приїхали також [до Одеси] і чільні діячі та керівники всеросійських громадських інституцій, промислових і торговельних об’єднань, земських союзів та союзів міст (Ю. Смолич); Се та знаменита криниця, до якої з’їздяться люди з далеких сіл (М. Коцюбинський); Від знаного поета народного, селянина Павла Думки з Купчинець, одержали ми кілька поезій (І. Франко). - Пор. славе́тний.
ГОЛОВНИ́Й (який має найбільше значення), НАЙГОЛОВНІ́ШИЙпідсил.,НАЙВАЖЛИВІ́ШИЙпідсил.,ОСНОВНИ́Й, ЧІ́ЛЬНИЙ, ПРОВІДНИ́Й, ПЕ́РШИЙ, НАЙПЕ́РШИЙпідсил.,ЩОНАЙПЕ́РШИЙпідсил.,ПЕРШОРЯ́ДНИЙ, ЦЕНТРА́ЛЬНИЙ, ФУНДАМЕНТА́ЛЬНИЙ, ГЕНЕРА́ЛЬНИЙ, МАГІСТРА́ЛЬНИЙ, СТРИЖНЕ́ВИЙ[СТРИЖНЬОВИ́Йрідше], КАРДИНА́ЛЬНИЙ, КЛЮЧОВИ́Й, СТАНОВИ́Йрідше,ПЕРЕ́ДНІЙрідше; ВИЗНАЧА́ЛЬНИЙ, ВИРІША́ЛЬНИЙ, ВИРІШНИ́Йрідше (від якого все залежить); КОНСТИТУТИ́ВНИЙ (який становить основу чого-небудь); ОСНОВОПОЛО́ЖНИЙ (який дає основу чому-небудь). Головною темою їхніх розмов була перемога (О. Гончар); І ще одна, може найголовніша, причина потягнула Марусяка до Ясенова: там жила Олена Срібнарчучка (Г. Хоткевич); Вітя найважливішим у житті вважав обережність (В. Козаченко); Основна.. риса українського історичного епосу - це патріотизм (М. Рильський); Ще в гімназії він з власної охоти навчився кількох європейських язиків [мов], прочитав у кождім із них чільні твори літератури (І. Франко); Одна з істотних ознак, власне найістотніша ознака моди - скороминущість, а одна з провідних, вирішальних ознак мистецтва - довготривалість (М. Рильський); Перша честь козака є шанувати товариство (О. Довженко); Добробут народний та воля - то наша найперша засада (П. Грабовський); Питання оволодіння майстерністю і, зокрема, робота над образом має для молодих поетів першорядне значення (А. Малишко); Центральна тема більшості творів шістдесятих років - учений і народ, наука і суспільство (М. Логвиненко); Одним із фундаментальних напрямів сучасної науки є фізика атомного ядра (з журналу); Генеральний принцип; Патріотична тема - одна із магістральних тем нашої літератури (з газети); Стрижневе завдання; Мистецтво і доба, художник і час- ці питання завжди були для письменників і митців кардинальними (О. Левада); Питання ядерного роззброєння - ключова проблема сучасності (з газети); Питання про впливи на письменника інших письменників у наших критиків займає чогось переднє місце (С. Васильченко); Визначальною рисою розвитку .. літератури й мистецтва завжди була і є передусім її суспільна актуальність (О. Левада); Як це трапилось, що .. він не подумав про вирішальну роль контрольної лабораторії в проведенні цього експерименту? (Ю. Шовкопляс); Всяке насильство приват-доцент Можар вважає злочином перед основоположними постулатами загальнолюдського гуманізму, на яких він вихований (Ю. Щербак). - Пор. 1. важли́вий, суттє́вий.
ФАСА́ДНИЙ, ЧОЛОВИ́Й, ЧІ́ЛЬНИЙ, НАЧІ́ЛЬНИЙ, ФРОНТА́ЛЬНИЙ, ФРОНТОВИ́Йдіал.Тодоска.. повертає до будинку з фігурними фасадними окрасами в стилі бароко (М. Стельмах); Чолова стіна вимита, сріблилася під ясним сонцем (В. Дрозд); В чільне вікно хтось тричі стукнув (П. Козланюк); Романові припало зайти й стати між двома начільними вікнами (І. Ле); З фронтального боку балкони вже давно були зруйновані (О. Гончар); Недавно казала тітка відчинити одно фронтове вікно (О. Кобилянська). - Пор. 1. головни́й, 2. головни́й, 1. пере́дній.

Словник фразеологізмів

посіда́ти / посі́сти чі́льне (поче́сне, провідне́ і т. ін.) мі́сце в чому. Бути досить важливим, передовим серед чогось і т. ін.; мати велике значення. В житті і духовному розвитку сучасної людини відіграють величезну роль різні ідеологічні фактори. Серед них чільне місце посідають мистецтво і література (З журналу); Україна прагне посісти чільне місце у загальноєвропейському процесі, підтримувати з усіма, перш за все, сусідніми, державами відносини взаємоповаги, дружби і ділового співробітництва (З газети); З початку свого існування Києво-братська школа посіла провідне місце на Україні і набула значення вищого учбового закладу (З журналу).

посіда́ти / посі́сти чі́льне (поче́сне, провідне́ і т. ін.) мі́сце в чому. Бути досить важливим, передовим серед чогось і т. ін.; мати велике значення. В житті і духовному розвитку сучасної людини відіграють величезну роль різні ідеологічні фактори. Серед них чільне місце посідають мистецтво і література (З журналу); Україна прагне посісти чільне місце у загальноєвропейському процесі, підтримувати з усіма, перш за все, сусідніми, державами відносини взаємоповаги, дружби і ділового співробітництва (З газети); З початку свого існування Києво-братська школа посіла провідне місце на Україні і набула значення вищого учбового закладу (З журналу).