чортзна звідки 1 значення

-1-
прислівник
незмінювана словникова одиниця [розм.]

Словник синонімів

ЗВІ́ДКИСЬ (з якогось, точно не відомого місця), ЗВІДКІЛЯ́СЬ[ЗВІДКІ́ЛЬСЬ], ВІДКІЛЯ́СЬ[ВІДКІ́ЛЬСЬ], БО́ЗНА-ЗВІ́ДКИрозм.,КА́ЗНА-ЗВІ́ДКИрозм.,ХТО́ЗНА-ЗВІ́ДКИрозм.,ЧО́РТЗНА-ЗВІ́ДКИфам.Монотонний, одноманітний свист долітав звідкись згори (В. Владко); Звідкілясь війнуло болотяною тванню (О. Донченко); Ось відкілясь блимнуло світлом... раз... і вдруге... (Панас Мирний); Бозна-звідки, мов з моря блакиті.., вигулькнули веселі дніпрові гори (М. Коцюбинський).