-1-
дієслово недоконаного виду

Словник відмінків

Інфінітив утво́рювати
  однина множина
Наказовий спосіб
1 особа   утво́рюймо
2 особа утво́рюй утво́рюйте
МАЙБУТНІЙ ЧАС
1 особа утво́рюватиму утво́рюватимемо, утво́рюватимем
2 особа утво́рюватимеш утво́рюватимете
3 особа утво́рюватиме утво́рюватимуть
ТЕПЕРІШНІЙ ЧАС
1 особа утво́рюю утво́рюємо, утво́рюєм
2 особа утво́рюєш утво́рюєте
3 особа утво́рює утво́рюють
Активний дієприкметник
 
Дієприслівник
утво́рюючи
МИНУЛИЙ ЧАС
чол. р. утво́рював утво́рювали
жін. р. утво́рювала
сер. р. утво́рювало
Активний дієприкметник
 
Пасивний дієприкметник
утво́рюваний
Безособова форма
утво́рювано
Дієприслівник
утво́рювавши

Словник синонімів

ОРГАНІЗО́ВУВАТИ (давати початок існуванню чого-небудь), СТВО́РЮВАТИ, ЗАСНО́ВУВАТИ, ЗАПОЧАТКО́ВУВАТИ, УТВО́РЮВАТИ, ФОРМУВА́ТИ, ЗАКЛАДА́ТИ, ЗБИВА́ТИрозм. - Док.: організува́ти, зорганізува́ти, створи́ти, заснува́ти, започаткува́ти, утвори́ти, сформува́ти, закла́сти, зби́ти. У 1922 році Л. Курбас організував театр "Березіль", де провів ряд найбільш визначних експериментальних робіт (з журналу); Селяни створили свою партію; Після революції разом з іншими митцями М. Жук засновує Українську академію мистецтв (з журналу); Започаткувати кооператив; Взявся я формувати партизанський загін (Ю. Яновський); Його [колгосп] заклали цієї весни в їхньому селі (П. Панч); Намічали [керівники] людей, з яких би можна збивати міцну організацію (Д. Бедзик). - Пор. засно́вувати.
СТВО́РЮВАТИ (давати початок існування чомусь новому; виробляти що-небудь внаслідок творчої праці), ТВОРИ́ТИ, УТВО́РЮВАТИ, НАРО́ДЖУВАТИперев. уроч., поет., СОТВОРЯ́ТИ заст.; ВИВО́ДИТИ (звичайно нові різновиди рослин, тварин). - Док.: створи́ти, народи́ти, утвори́ти, сотвори́ти, ви́вести. [Дочка Пашкевича:] Ви знаєте, що сказав батько? Він сказав, що ви створюєте нову науку землеробства (О. Довженко); Кажуть, що як Бог з нічого Взявсь творити мир, Чорт завзявсь робити Богу все наперекір (І. Франко); У спеку, в сніг - не легко нам Нове народжувати місто (І. Нехода); - Але ж спробуйте [груш]. Це в мене гібрид. Сам виводив (Ю. Збанацький).
УТВО́РЮВАТИ (викликати появу, виникнення чогось), ТВОРИ́ТИ, ФОРМУВА́ТИ, ПРОДУКУВА́ТИ, ГЕНЕРУВА́ТИ, ПОРО́ДЖУВАТИ. - Док.: утвори́ти, сформува́ти, породи́ти. Двір запрудили вози, вози і вози, як на ярмарку. Нескінченним чорним потоком розтікалися вони в різні кінці дворища, утворюючи пробки (Григорій Тютюнник); Кружляє світ наш між світів, Гуде землі прадавній спів, І кожен атом і мікрон Один виконують закон, І творять море, поле й твердь (М. Рильський); Мікроорганізми продукують цілий ряд ферментів, яких немає у травному тракті безхребетних (з журналу); Вважається, що наше світило генерує біоактивне випромінювання, яке безпосередньо впливає на біологічні процеси (з газети).