-1-
дієслово доконаного виду

Словник відмінків

Інфінітив утвори́ти
  однина множина
Наказовий спосіб
1 особа   утворі́мо, утворі́м
2 особа утвори́ утворі́ть
МАЙБУТНІЙ ЧАС
1 особа утворю́ утво́римо, утво́рим
2 особа утво́риш утво́рите
3 особа утво́рить утво́рять
МИНУЛИЙ ЧАС
чол.р. утвори́в утвори́ли
жін.р. утвори́ла
сер.р. утвори́ло
Активний дієприкметник
 
Пасивний дієприкметник
утво́рений
Безособова форма
утво́рено
Дієприслівник
утвори́вши

Словник синонімів

ОРГАНІЗО́ВУВАТИ (давати початок існуванню чого-небудь), СТВО́РЮВАТИ, ЗАСНО́ВУВАТИ, ЗАПОЧАТКО́ВУВАТИ, УТВО́РЮВАТИ, ФОРМУВА́ТИ, ЗАКЛАДА́ТИ, ЗБИВА́ТИрозм. - Док.: організува́ти, зорганізува́ти, створи́ти, заснува́ти, започаткува́ти, утвори́ти, сформува́ти, закла́сти, зби́ти. У 1922 році Л. Курбас організував театр "Березіль", де провів ряд найбільш визначних експериментальних робіт (з журналу); Селяни створили свою партію; Після революції разом з іншими митцями М. Жук засновує Українську академію мистецтв (з журналу); Започаткувати кооператив; Взявся я формувати партизанський загін (Ю. Яновський); Його [колгосп] заклали цієї весни в їхньому селі (П. Панч); Намічали [керівники] людей, з яких би можна збивати міцну організацію (Д. Бедзик). - Пор. засно́вувати.
СТВО́РЮВАТИ (давати початок існування чомусь новому; виробляти що-небудь внаслідок творчої праці), ТВОРИ́ТИ, УТВО́РЮВАТИ, НАРО́ДЖУВАТИперев. уроч., поет., СОТВОРЯ́ТИ заст.; ВИВО́ДИТИ (звичайно нові різновиди рослин, тварин). - Док.: створи́ти, народи́ти, утвори́ти, сотвори́ти, ви́вести. [Дочка Пашкевича:] Ви знаєте, що сказав батько? Він сказав, що ви створюєте нову науку землеробства (О. Довженко); Кажуть, що як Бог з нічого Взявсь творити мир, Чорт завзявсь робити Богу все наперекір (І. Франко); У спеку, в сніг - не легко нам Нове народжувати місто (І. Нехода); - Але ж спробуйте [груш]. Це в мене гібрид. Сам виводив (Ю. Збанацький).
УТВО́РЮВАТИ (викликати появу, виникнення чогось), ТВОРИ́ТИ, ФОРМУВА́ТИ, ПРОДУКУВА́ТИ, ГЕНЕРУВА́ТИ, ПОРО́ДЖУВАТИ. - Док.: утвори́ти, сформува́ти, породи́ти. Двір запрудили вози, вози і вози, як на ярмарку. Нескінченним чорним потоком розтікалися вони в різні кінці дворища, утворюючи пробки (Григорій Тютюнник); Кружляє світ наш між світів, Гуде землі прадавній спів, І кожен атом і мікрон Один виконують закон, І творять море, поле й твердь (М. Рильський); Мікроорганізми продукують цілий ряд ферментів, яких немає у травному тракті безхребетних (з журналу); Вважається, що наше світило генерує біоактивне випромінювання, яке безпосередньо впливає на біологічні процеси (з газети).