-1-
прикметник

Словник відмінків

відмінок однина множина
чол. р. жін. р. сер. р.
називний тає́мний тає́мна тає́мне тає́мні
родовий тає́много тає́мної тає́много тає́мних
давальний тає́мному тає́мній тає́мному тає́мним
знахідний тає́мний, тає́много тає́мну тає́мне тає́мні, тає́мних
орудний тає́мним тає́мною тає́мним тає́мними
місцевий на/у тає́мному, тає́мнім на/у тає́мній на/у тає́мному, тає́мнім на/у тає́мних

Словник синонімів

НЕЛЕГА́ЛЬНИЙ (пов’язаний з діяльністю проти існуючої влади в умовах суворої таємничості), ПІДПІ́ЛЬНИЙ, ТАЄ́МНИЙ, ПОТАЙНИ́Йрідше,ПОТАЄ́МНИЙрідше;КОНСПІРАТИ́ВНИЙ (пов’язаний з конспірацією). Перебувати на нелегальному становищі; Судили мене і за відмову від присяги Пілсудському, і за нелегальну організацію антидержавної школи (П. Козланюк); Я порішив познайомитися з тим таємно-цікавим і привабно страшним відділом літератури, який звуть у нас підпільною, нелегальною (Г. Хоткевич); Підпільна організація; Пригадав, як збиралися вони, робітники порту, на таємні сходки (О. Гончар); Конспіративна квартира.
ПОТАЙНИ́Й (розташований або зроблений так, що його важко помітити; відомий небагатьом або комусь одному), ТАЄ́МНИЙ, ПОТАЄ́МНИЙ, СЕКРЕ́ТНИЙ. Вісті ці вони надрукували у своїй друкарні потайній (В. Сосюра); День за днем виношує своє потайне бажання, і почувається, що воно живить його, дає політ уяві (О. Гончар); Ярема просидів у таємній комірчині до весни (П. Загребельний); Мій потаємний план підкорення впертого Русака виправдався (Ю. Збанацький); Підійшов сват Жигай, взяв під руку, потягнув до вікна, бо щось секретне хоче розказати (А. Шиян).
ТАЄ́МНИЙ (якого навмисне приховують від інших; відомий небагатьом; який діє приховано), ПОТАЄ́МНИЙ, ПОТАЙНИ́Й, ПОТАЄНИЙ, ПРИХО́ВАНИЙ, СЕКРЕ́ТНИЙ, ЗАХО́ВАНИЙ, ХО́ВАНИЙ, СКРИ́ТНИЙ, ТАЄМНИ́ЧИЙ. Взяв хлопець батога, таємним ходом вибрався надвір і тричі луснув батогом (казка); Таємне життя; Таємна сповідь; Таємний ворог; Він палко картає ворогів - явних і потаємних (О. Іваненко); Він кинувся до потайних дверей, але вони були замкнені (А. Шиян); Іван і Франка прийшли до поваленої смереки, де в потаєній схованці зберігалася заборонена література (С. Чорнобривець); Ольга.. відчула, що повинна вивчити біографію свого прихованого ворога бодай так, як він знає її (Ірина Вільде); - Маю справу до вас, Романе Петровичу, секретну. Може, вийдемо на хвилинку? (А. Шиян); Юзя не пересиджувала тепер по вогких, захованих кутках, як то робила раніше для Дарки (Леся Українка); [Горпина Корніївна:] Так оце у вас крадене весілля, ховане вінчання! (І. Нечуй-Левицький); Любов - скритне діло... вона в душах наших, у серцях наших... (Панас Мирний); З матір’ю держав він раду Таємничую, на миґах (Леся Українка).
ТАЄ́МНИЙ (який не підлягає розголошенню, тримається в секреті від інших), ПОТАЄ́МНИЙ, ПОТАЙНИ́Й, СЕКРЕ́ТНИЙ, ПРИХО́ВАНИЙ, НЕГЛА́СНИЙ, ЗАЛАШТУНКО́ВИЙрозм.,КОНФІДЕНЦІ́ЙНИЙкнижн. (про справу, розмову тощо). - Я йду до Валентина Модестовича не для таємних переговорів (Ю. Шовкопляс); Шаукен відчула себе повновладною господинею і почала потроху здійснювати свої таємні плани (З. Тулуб); Таємне голосування; Таємний нагляд; Лепуха не чула тої потаємної розмови Барбари з своїм слугою (І. Ле); Гриць здогадувався, що між батьком, сином та якимсь Завадовським існують свої потаємні стосунки (С. Добровольський); Довгошиїй, на зразок таємного відповідача з потайної охранки, рахівник ворохами зносив корінці всіляких ордерних книжок (І. Ле); Колись у цьому приміщенні був прихований продаж горілки (Л. Смілянський); Матеріалом для агітації погромщикам і їх негласним покровителям служить кожна дрібниця (В. Еллан); Юрко по-панібратськи взяв Івана під руку й попросив на конфіденційну розмову (С. Чорнобривець).
ТАЄ́МНИЙ (про думки, почуття, переживання тощо - не висловлений, не виявлений зовні, не цілком усвідомлений), ПОТАЄ́МНИЙ, ПОТАЙНИ́Й, ПРИХО́ВАНИЙ, ЗАТА́ЄНИЙ, ЗАХО́ВАНИЙрідше.По обличчю дівчининому пробігала інколи смужка не то досади, не то таємного задоволення від парубкового залицяння (М. Коцюбинський); Єсть глибинні, потаємні Думи в кожної людини (П. Усенко); - Може, у його була якась потайна думка (О. Стороженко); В голосі звучала погано прихована досада (О. Ільченко); Затаєне горе, заховані муки визирали через дикий блиск очей (І. Нечуй-Левицький).
ТАЄМНИ́ЧИЙ (сповнений того, що не стало відомим, що не доступне пізнанню; незрозумілий), ТАЄ́МНИЙ, ПОТАЄ́МНИЙ, ПОТАЙНИ́Й, ЗАГАДКО́ВИЙ. - А й справді, - сказав Ігор Василькові. - Пливемо шукати таємничий острів (О. Донченко); Іван лишив дівчину, а сам через узгір’я подався в Потік, щоб зустріти таємничу особу (С. Чорнобривець); Поле, залите таємним, молочно-синявим світлом, безшумно розсувалось перед ними (В. Винниченко); В хаті було тихо, але Орисі весь час вчувалось якесь перешіптування, якісь таємні шерехи (Григорій Тютюнник); Тоді під зовнішнім під’яремним животінням у нас, у Києві, зароджувалося друге, потаємне життя, - городяни ховали по будинках поранених і хворих, які повтікали з таборів (Ю. Яновський); В купе запанувала загадкова тиша (О. Досвітній).
ТАЄМНИ́ЧИЙ (який перебуває за межами людського розуміння; надприродний), ТАЄ́МНИЙ, ПОТАЄ́МНИЙ, ПОТАЙНИ́Й, НЕЗРИ́МИЙ, ЗАГАДКО́ВИЙ, НЕЗНА́НИЙрозм.День від’їзду Тайах відмічено кількома подіями. Таємнича рука завше підганяє багато вражень на один день (Ю. Яновський); Ех, ці ночі, сині, полтавські, хто може встояти перед їхніми таємничими чарами! (О. Гончар); Його збороти не могла ніяка міць ворожа, поки на нього не прийшла таємна кара Божа (Леся Українка); Густа біла рослинність, що оточувала навкруги, переносила мрію в якусь зачаровану країну, в якийсь чудовий, мов у казці, куточок, овіяний таємними чарами (М. Коцюбинський); Завжди у скелі джерело Живе, як Потаємна сила (Л. Дмитерко); Йому привиджувалось, що його рукою якась потайна сила одчинила вікно в рай, повний квіток, повний майських пахощів (І. НечуйЛевицький); Я йшов стривожений, безтямний, німий. Буцім якась незрима сила гнала мене наперед (І. Франко); "Загадкова і дивна людська натура", - думав сам собі Дорош (Григорій Тютюнник); Подивись, яка незнана сила У ясному погляді горить (М. Нагнибіда). - Пор. 1. незрозумі́лий.

Словник антонімів

ТАЄМНИЙ ЯВНИЙ
Який прихований від когось, невідомий, секретний, потайний, прихований, притаєний, скритний, (який невизнаний законом) нелегальний. Якого не приховують, відкритий, очевидний, (який визнаний законом) легальний.
Таємний, а, е ~  явний, а, е адреса, ворог, ворожнеча, вплив, заздрість, злоба, змова, місце, несправедливість, організація, смисл. Таємніявні бажання, думки, захоплення, незадоволення, помилки, порушення, явища. Бути, вважатися, виглядати, залишатися, здаватися, робитися, ставати таємнимявним. Зовсім, надто, повністю, цілком таємнийявний.
Таємне голосування - голосування бюлетенями, опусканням кульок ~  явне, відкрите голосування - голосування на виду в усіх.
Ми повинні бути пильними і рішучими. Хай не заховається від нашого ока ні явний, ні притаєний ворог (Г. Тютюнник).
Потайний //притаєний ~явний, таємно ~явно, таємність ~явність; секретний //скритний ~відкритий, прихований ~неприхований; нелегальний ~легальний