-1-
іменник жіночого роду
(несхожість)

Словник відмінків

відмінок однина множина
називний різни́ця різни́ці
родовий різни́ці різни́ць
давальний різни́ці різни́цям
знахідний різни́цю різни́ці
орудний різни́цею різни́цями
місцевий на/у різни́ці на/у різни́цях
кличний різни́це* різни́ці*

Словник синонімів

РІЗНИ́ЦЯмат. (результат віднімання), ОСТА́ЧА.

Словник антонімів

ОДНАКОВИЙ РІЗНИЙ
Який нічим не відрізняється від інших, рівний з іншими, однорідний. Який позбавлений подібності, схожості, неоднаковий з іншими.
Однаковий, а, е ~  різний, а, е вага чого-н., виховання кого-н., довжина, запах, збіжжя, кількість, колір чого-н., людина, об’єм, робота, температура, форма чого-н. Однаковірізні будинки, газети, галузі, долі, думки кого-н., коні, люди, машини, погляди кого-н., предмети, результати чого-н., температури чого-н., телевізори, характери кого-н., чоботи; вагою, довжиною, кольором, температурою, формою, шириною, якістю; за вагою, за довжиною, за кольором, за температурою, за формою, за шириною, за якістю; стосовно (щодо) чого-н., у всьому. Однакового, ої ~  різного, ої ваги, довжини, кількості, кольору, культури, об’єму, росту, характеру, ширини. Абсолютно, випадково, зовсім, майже, повністю, цілком однаковірізні. Бути, виглядати, залишатися, знаходитися, ставати однаковимрізним.
Мати всюду однакова мати. Коли розумна та щира, то й діти вийдуть в люди; Мені тепер дуже і дуже потрібно одну акварельну краску... вона буває різних фабрик, але найлучша Римська сапія (Із творів Т. Шевченка). Не одна тільки однаковість вдачі зводить людей докупи: частіше робить людей близькими приятелями супротилежність їх вдачі (І. Нечуй-Левицький).
Однаковість ~різниця, однаковість ~протилежність, однаково ~нарізно //по-різному; однорідний ~неоднаковий Пор. ще: ПОДІБНИЙ ~ РІЗНИЙ, РІЗНИЦЯ ~ ТОТОЖНІСТЬ
ПОДІБНИЙ РІЗНИЙ
Який має деякі спільні риси з ким-н., схожий на кого-н. Який позбавлений подібності в усьому, відмінний, несхожий з кимось, різноманітний.
Ці, чиї-н. будівлі, долі, зошити, лекції, люди, погляди, характери подібнірізні між собою; вагою, вдачею, довжиною, кольором, об’ємом, характером, шириною, на вигляд. Досить, дуже, майже, цілком подібнийрізний. Бути, виростати, залишатися, ставати, уважатися подібнимирізними.
Поет і художник подібні бджолі: з найрізноманітніших квітів збирають вони янтарний і запашний мед (М. Рильський).
Подібність ~ різниця, подібно ~ по-різному Пор. ще: ОДНАКОВИЙ ~ РІЗНИЙ, ОДНОМАНІТНИЙ ~ РІЗНИЙ
РІЗНИЦЯ ТОТОЖНІСТЬ
Несхожість, відмінність у чомусь, між ким-, чим-н. Цілковита схожість чого-н., подібність одного до одного за своєю суттю і зовнішніми ознаками, однаковість.
Різницятотожність абсолютна, велика, величезна, відчутна, єдина, значна, невелика, непомітна, несуттєва, основна, повна, помітна, суттєва, цілковита. Вивчати, пізнавати, приховувати, сприймати різницютотожність чого-н. Різниця у поглядах, у ставленні до кого-н. ~  тотожність поглядів, ставлення, думок. Добиватися, досягати різниці у чому-н. ~  тотожності чого-н.
Ніколи до цієї хвилини Бронко не припускав, що психічні переживання можуть відтворятись (виявлятися.- Прим. ред.) з такою тотожністю... Ще чіткіше давала себе знати різниця між обома сестрами (І. Вільде).
Різний ~ тотожний Пор. ще: ОДНАКОВИЙ ~ РІЗНИЙ

Словник фразеологізмів

вели́ка різни́ця. Зовсім інша справа. — Яка тобі, Іване, різниця: сьогодні чи завтра [їхати]? Тепер день дорожчий року. — Велика різниця. Завтра я їду в тюрму. Ніяка тінь не впаде на мене (М. Стельмах).

яка різни́ця? Уживається для підреслення відсутності розмежування, розрізнення чого-небудь; абсолютно все одно. — Ну, хай я після певних видозмін стану якою-небудь іншою молекулою, хай уже не буду Григорієм Мамайчуком, а буду, скажімо, кавуном або динею… — Або будяком, — пирскає одна з дівчат. — Або й будяком, яка різниця? (О. Гончар).

-2-
іменник жіночого роду
(бойня)

Словник відмінків

відмінок однина множина
називний різни́ця різни́ці
родовий різни́ці різни́ць
давальний різни́ці різни́цям
знахідний різни́цю різни́ці
орудний різни́цею різни́цями
місцевий на/у різни́ці на/у різни́цях
кличний різни́це* різни́ці*

Словник синонімів

РІЗНИ́ЦЯмат. (результат віднімання), ОСТА́ЧА.

Словник антонімів

ОДНАКОВИЙ РІЗНИЙ
Який нічим не відрізняється від інших, рівний з іншими, однорідний. Який позбавлений подібності, схожості, неоднаковий з іншими.
Однаковий, а, е ~  різний, а, е вага чого-н., виховання кого-н., довжина, запах, збіжжя, кількість, колір чого-н., людина, об’єм, робота, температура, форма чого-н. Однаковірізні будинки, газети, галузі, долі, думки кого-н., коні, люди, машини, погляди кого-н., предмети, результати чого-н., температури чого-н., телевізори, характери кого-н., чоботи; вагою, довжиною, кольором, температурою, формою, шириною, якістю; за вагою, за довжиною, за кольором, за температурою, за формою, за шириною, за якістю; стосовно (щодо) чого-н., у всьому. Однакового, ої ~  різного, ої ваги, довжини, кількості, кольору, культури, об’єму, росту, характеру, ширини. Абсолютно, випадково, зовсім, майже, повністю, цілком однаковірізні. Бути, виглядати, залишатися, знаходитися, ставати однаковимрізним.
Мати всюду однакова мати. Коли розумна та щира, то й діти вийдуть в люди; Мені тепер дуже і дуже потрібно одну акварельну краску... вона буває різних фабрик, але найлучша Римська сапія (Із творів Т. Шевченка). Не одна тільки однаковість вдачі зводить людей докупи: частіше робить людей близькими приятелями супротилежність їх вдачі (І. Нечуй-Левицький).
Однаковість ~різниця, однаковість ~протилежність, однаково ~нарізно //по-різному; однорідний ~неоднаковий Пор. ще: ПОДІБНИЙ ~ РІЗНИЙ, РІЗНИЦЯ ~ ТОТОЖНІСТЬ
ПОДІБНИЙ РІЗНИЙ
Який має деякі спільні риси з ким-н., схожий на кого-н. Який позбавлений подібності в усьому, відмінний, несхожий з кимось, різноманітний.
Ці, чиї-н. будівлі, долі, зошити, лекції, люди, погляди, характери подібнірізні між собою; вагою, вдачею, довжиною, кольором, об’ємом, характером, шириною, на вигляд. Досить, дуже, майже, цілком подібнийрізний. Бути, виростати, залишатися, ставати, уважатися подібнимирізними.
Поет і художник подібні бджолі: з найрізноманітніших квітів збирають вони янтарний і запашний мед (М. Рильський).
Подібність ~ різниця, подібно ~ по-різному Пор. ще: ОДНАКОВИЙ ~ РІЗНИЙ, ОДНОМАНІТНИЙ ~ РІЗНИЙ
РІЗНИЦЯ ТОТОЖНІСТЬ
Несхожість, відмінність у чомусь, між ким-, чим-н. Цілковита схожість чого-н., подібність одного до одного за своєю суттю і зовнішніми ознаками, однаковість.
Різницятотожність абсолютна, велика, величезна, відчутна, єдина, значна, невелика, непомітна, несуттєва, основна, повна, помітна, суттєва, цілковита. Вивчати, пізнавати, приховувати, сприймати різницютотожність чого-н. Різниця у поглядах, у ставленні до кого-н. ~  тотожність поглядів, ставлення, думок. Добиватися, досягати різниці у чому-н. ~  тотожності чого-н.
Ніколи до цієї хвилини Бронко не припускав, що психічні переживання можуть відтворятись (виявлятися.- Прим. ред.) з такою тотожністю... Ще чіткіше давала себе знати різниця між обома сестрами (І. Вільде).
Різний ~ тотожний Пор. ще: ОДНАКОВИЙ ~ РІЗНИЙ

Словник фразеологізмів

вели́ка різни́ця. Зовсім інша справа. — Яка тобі, Іване, різниця: сьогодні чи завтра [їхати]? Тепер день дорожчий року. — Велика різниця. Завтра я їду в тюрму. Ніяка тінь не впаде на мене (М. Стельмах).

яка різни́ця? Уживається для підреслення відсутності розмежування, розрізнення чого-небудь; абсолютно все одно. — Ну, хай я після певних видозмін стану якою-небудь іншою молекулою, хай уже не буду Григорієм Мамайчуком, а буду, скажімо, кавуном або динею… — Або будяком, — пирскає одна з дівчат. — Або й будяком, яка різниця? (О. Гончар).

Словник відмінків

відмінок однина множина
називний різни́ця різни́ці
родовий різни́ці різни́ць
давальний різни́ці різни́цям
знахідний різни́цю різни́ці
орудний різни́цею різни́цями
місцевий на/у різни́ці на/у різни́цях
кличний різни́це* різни́ці*

Словник синонімів

БО́ЙНЯ (приміщення або підприємство для забою худоби), РІЗНИ́ЦЯ. У гори із Львова та Самбора наїжджали купці, за безцінь скуповували у селян худобу й великими гуртами спроваджували на бойню (С. Чорнобривець); Лемішка випасував на степах товар до різниць, а Леміщиха закуповувала садки (І. Нечуй-Левицький).