-1-
прикметник

Словник відмінків

відмінок однина множина
чол. р. жін. р. сер. р.
називний рі́зний рі́зна рі́зне рі́зні
родовий рі́зного рі́зної рі́зного рі́зних
давальний рі́зному рі́зній рі́зному рі́зним
знахідний рі́зний рі́зну рі́зне рі́зні
орудний рі́зним рі́зною рі́зним рі́зними
місцевий на/у рі́зному, рі́знім на/у рі́зній на/у рі́зному, рі́знім на/у рі́зних

Словник синонімів

НЕСХО́ЖИЙна кого-що (який не має подібності до когось-, чогось), НЕПОДІ́БНИЙдо кого-чого, на кого-що, НЕПОХО́ЖИЙрозм. рідше,ВІДМІ́ННИЙвід кого-чого, підсил.Проходили дні за днями, несхожі один на одного (М. Томчаній); Лавра тих часів була дуже відмінна від сучасної (З. Тулуб). - Пор. 1. рі́зний.
ПО-РІ́ЗНОМУ (кожний по-своєму, не так, як інші; різними способами), НЕОДНА́КОВО, РІ́ЗНО[РІ́ЗНЕ], ПО-ВСЯ́КОМУ, УСІЛЯ́КО, ТАК І СЯК[СЯК І ТАК]розм.Можна ретельно дотримуватись канонічної форми, можна по-різному порушувати її, можна й зовсім руйнувати... (М. Рильський); [Печариця:] Батько - велике слово .. Коли ти з ним у чому й неоднаково думаєш, - то думай про себе (Панас Мирний); Навіть коли й заходила розмова на політичні теми, то думали різно, хоча жили спільним життям військових людей (П. Кочура); - А як людям живеться? - перевів розмову Гулька. - Та по-всякому. Хто як дбає, так і має (М. М. Тарновський); - Трапляється усіляко, хлопче.. Трапляється, що й австріяка затешеться серед наших. Смерть - вона рівняє всіх (Д. Бедзик); [Заболотний:] Я оце і так думав і сяк - все виходить на одно (О. Левада).
РІ́ЗНИЙ (позбавлений схожості, однаковості), ВІДМІ́ННИЙ, НЕСХО́ЖИЙ, НЕОДНА́КОВИЙ, РОЗБІ́ЖНИЙ. - Я вас не завжди розумію, - раптом сказав Роман. - Що вас єднає? Адже ви такі різні (Є. Гуцало); Під впливом різних обставин накльовуються нові форми і відмінні погляди (І. Франко); Скрізь бачиш обличчя мінливі, несхожі (Л. Первомайський); І неоднаковий моральний стан особливого складу, і неоднаковий рівень дисциплінованості.., - все це врахував і передбачив підполковник Самієв (О. Гончар); Вийшовши після занять з інституту, він навмання, огорнутий розбіжними думками, подався до парку (Г. Коцюба). - Пор. 1. несхо́жий.
РІЗНОМАНІ́ТНИЙ (неоднаковий з іншим, несхожий на інший чимось), РІ́ЗНИЙ, БАГАТОМАНІ́ТНИЙ, УСЯ́КИЙ[ВСЯ́КИЙ], УСІЛЯ́КИЙ[ВСІЛЯ́КИЙ], УСЯ́К[ВСЯК]розм., РОЗМАЇ́ТИЙ. За стіною знов починається різноманітний шум. Спочатку лунають гучні і бурхливі пасажі скрипки. Потім чути плач дитини, дзижчання пилки (І. Кочерга); Різні люди трапляються нам на розпуттях життя, багатоманітні, як неоднаковість наших шляхів (П. Загребельний); Звідусіль пахло житами, усякими польовими квітами (І. Нечуй-Левицький); Він до нестями захоплювався полюванням, збирав чучела усіляких птахів (С. Чорнобривець); Важливі ті емоції, які в мені пробуджують різні люди, - спасибі їм за ті розмаїті емоції, бо я маю спізнати їх (Є. Гуцало).

Словник антонімів

ОДНАКОВИЙ РІЗНИЙ
Який нічим не відрізняється від інших, рівний з іншими, однорідний. Який позбавлений подібності, схожості, неоднаковий з іншими.
Однаковий, а, е ~  різний, а, е вага чого-н., виховання кого-н., довжина, запах, збіжжя, кількість, колір чого-н., людина, об’єм, робота, температура, форма чого-н. Однаковірізні будинки, газети, галузі, долі, думки кого-н., коні, люди, машини, погляди кого-н., предмети, результати чого-н., температури чого-н., телевізори, характери кого-н., чоботи; вагою, довжиною, кольором, температурою, формою, шириною, якістю; за вагою, за довжиною, за кольором, за температурою, за формою, за шириною, за якістю; стосовно (щодо) чого-н., у всьому. Однакового, ої ~  різного, ої ваги, довжини, кількості, кольору, культури, об’єму, росту, характеру, ширини. Абсолютно, випадково, зовсім, майже, повністю, цілком однаковірізні. Бути, виглядати, залишатися, знаходитися, ставати однаковимрізним.
Мати всюду однакова мати. Коли розумна та щира, то й діти вийдуть в люди; Мені тепер дуже і дуже потрібно одну акварельну краску... вона буває різних фабрик, але найлучша Римська сапія (Із творів Т. Шевченка). Не одна тільки однаковість вдачі зводить людей докупи: частіше робить людей близькими приятелями супротилежність їх вдачі (І. Нечуй-Левицький).
Однаковість ~різниця, однаковість ~протилежність, однаково ~нарізно //по-різному; однорідний ~неоднаковий Пор. ще: ПОДІБНИЙ ~ РІЗНИЙ, РІЗНИЦЯ ~ ТОТОЖНІСТЬ
ПОДІБНИЙ РІЗНИЙ
Який має деякі спільні риси з ким-н., схожий на кого-н. Який позбавлений подібності в усьому, відмінний, несхожий з кимось, різноманітний.
Ці, чиї-н. будівлі, долі, зошити, лекції, люди, погляди, характери подібнірізні між собою; вагою, вдачею, довжиною, кольором, об’ємом, характером, шириною, на вигляд. Досить, дуже, майже, цілком подібнийрізний. Бути, виростати, залишатися, ставати, уважатися подібнимирізними.
Поет і художник подібні бджолі: з найрізноманітніших квітів збирають вони янтарний і запашний мед (М. Рильський).
Подібність ~ різниця, подібно ~ по-різному Пор. ще: ОДНАКОВИЙ ~ РІЗНИЙ, ОДНОМАНІТНИЙ ~ РІЗНИЙ
РІЗНИЦЯ ТОТОЖНІСТЬ
Несхожість, відмінність у чомусь, між ким-, чим-н. Цілковита схожість чого-н., подібність одного до одного за своєю суттю і зовнішніми ознаками, однаковість.
Різницятотожність абсолютна, велика, величезна, відчутна, єдина, значна, невелика, непомітна, несуттєва, основна, повна, помітна, суттєва, цілковита. Вивчати, пізнавати, приховувати, сприймати різницютотожність чого-н. Різниця у поглядах, у ставленні до кого-н. ~  тотожність поглядів, ставлення, думок. Добиватися, досягати різниці у чому-н. ~  тотожності чого-н.
Ніколи до цієї хвилини Бронко не припускав, що психічні переживання можуть відтворятись (виявлятися.- Прим. ред.) з такою тотожністю... Ще чіткіше давала себе знати різниця між обома сестрами (І. Вільде).
Різний ~ тотожний Пор. ще: ОДНАКОВИЙ ~ РІЗНИЙ

Словник фразеологізмів

говори́ти на рі́зних мо́вах (рі́зними мо́вами). Не розуміти один одного. [Хвора:] Не хтіла б я тебе вразити, сестро, та, бачу, прийдеться розмову залишити, Бо ми говоримо на різних мовах (Леся Українка).

говори́ти на рі́зних мо́вах (рі́зними мо́вами). Не розуміти один одного. [Хвора:] Не хтіла б я тебе вразити, сестро, та, бачу, прийдеться розмову залишити, Бо ми говоримо на різних мовах (Леся Українка).

з рі́зних (з усі́х) кінці́в, з дієсл. Звідусіль. Дзвін загудів. По дворі почали мигтіти ченці молоді, як мухи, зо всіх кінців (Марко Вовчок).

ходи́ти / піти́ по рі́зних стежка́х (рі́зними стежка́ми). Мати неоднакові інтереси, уподобання, життєві і т. ін. Життя обох — батька і сина — склалося так, що вони весь час ходили по різних стежках, які майже ніколи не схрещувалися (Григорій Тютюнник).

ходи́ти / піти́ по рі́зних стежка́х (рі́зними стежка́ми). Мати неоднакові інтереси, уподобання, життєві і т. ін. Життя обох — батька і сина — склалося так, що вони весь час ходили по різних стежках, які майже ніколи не схрещувалися (Григорій Тютюнник).

усі́х (уся́ких, всіля́ких і т. ін.) масте́й, зневажл. Різні за напрямами, поглядами, переконаннями і т. ін. (про людей). Нещадній критиці було піддано шахраїв усіх мастей (З газети); — Видно й так уже, що за хлюст.. Бачив їх на своєму віку всяких мастей (А. Головко); Мафія всіляких мастей значно краще забезпечена матеріально-технічними засобами, ніж міліція, її охоронці одержують платню в десятки разів більшу, ніж наші “люди в сірих шинелях” (З журналу). рі́зної ма́сті. Дорога до Винників іде через ліси, а в лісах вештаються в цей переломний час різної масті підозрілі людці (Ірина Вільде).

ходи́ти / піти́ по рі́зних стежка́х (рі́зними стежка́ми). Мати неоднакові інтереси, уподобання, життєві і т. ін. Життя обох — батька і сина — склалося так, що вони весь час ходили по різних стежках, які майже ніколи не схрещувалися (Григорій Тютюнник).

ходи́ти / піти́ по рі́зних стежка́х (рі́зними стежка́ми). Мати неоднакові інтереси, уподобання, життєві і т. ін. Життя обох — батька і сина — склалося так, що вони весь час ходили по різних стежках, які майже ніколи не схрещувалися (Григорій Тютюнник).