-1-
дієслово недоконаного і доконаного виду

Словник відмінків

Інфінітив реалізува́тися, реалізува́тись
  однина множина
Наказовий спосіб
1 особа    
2 особа    
МАЙБУТНІЙ ЧАС
1 особа    
2 особа    
3 особа реалізува́тиметься реалізува́тимуться
ТЕПЕРІШНІЙ (МАЙБУТНІЙ) ЧАС
1 особа    
2 особа    
3 особа реалізу́ється реалізу́ються
Активний дієприкметник
 
Дієприслівник
реалізу́ючись
МИНУЛИЙ ЧАС
чол. р. реалізува́вся, реалізува́всь реалізува́лися, реалізува́лись
жін. р. реалізува́лася, реалізува́лась
сер. р. реалізува́лося, реалізува́лось
Активний дієприкметник
 
Пасивний дієприкметник
 
Безособова форма
 
Дієприслівник
реалізува́вшись

Словник синонімів

ЗДІ́ЙСНЮВАТИСЯ (запроваджуючись у життя, ставати дійсним, реальним), ЗДІЙСНЯ́ТИСЯрідше, РЕАЛІЗУВА́ТИСЯ, ВТІ́ЛЮВАТИСЯ[УТІ́ЛЮВАТИСЯ]звичайно із сл. в життя, в дійсність, ПЕРЕТВО́РЮВАТИСЯіз сл. в життя, в дійсність; СПРА́ВДЖУВАТИСЯ, СПО́ВНЮВАТИСЯ, СПОВНЯ́ТИСЯ, ЗБУВА́ТИСЯ, ЗВЕ́РШУВАТИСЯ, ЗВЕРША́ТИСЯ (перев. про бажання, мрію, передчуття); ВИКО́НУВАТИСЯ (про роботу, дію, процес). - Док.: здійсни́тися, реалізува́тися, вті́литися[уті́литися], перетвори́тися, спра́вди́тися, спо́внитися, збу́тися, зверши́тися, ви́конатися. Мрія, таємна мрія несподівано здійснювалась (О. Донченко); Могло здатись: реалізується щось давно і вкрай ретельно підготовлене, так блискавично й чітко розподілив він обов’язки (Н. Тихий); Перетворюються в життя найсміливіші мрії людства; Я б хотіла знати всі головні європейські мови, ..але се моє бажання дуже помалу справджується (Леся Українка); - Хто його [перстень] носить, ..тому сповняються всі його замисли, всі бажання (І. Франко); Вона належала до тих людей, яким усе збувається (Ю. Яновський).
ПРОДАВА́ТИСЯ (про товари - знаходити збут), РЕАЛІЗУВА́ТИСЯ, ІТИ́[ЙТИ]. - Док.: прода́тися, реалізува́тися, піти́. Чи продаються Ваші малюнки у Києві, що малюєте нового, опріч портрета Шрага? (М. Коцюбинський); Риба йде... Мануфактура потроху.. Вовна йде. Смушки рвуть із рук (Остап Вишня).