-1-
дієприкметник

Словник відмінків

відмінок однина множина
чол. р. жін. р. сер. р.
називний прихо́ваний прихо́вана прихо́ване прихо́вані
родовий прихо́ваного прихо́ваної прихо́ваного прихо́ваних
давальний прихо́ваному прихо́ваній прихо́ваному прихо́ваним
знахідний прихо́ваний, прихо́ваного прихо́вану прихо́ване прихо́вані, прихо́ваних
орудний прихо́ваним прихо́ваною прихо́ваним прихо́ваними
місцевий на/у прихо́ваному, прихо́ванім на/у прихо́ваній на/у прихо́ваному, прихо́ванім на/у прихо́ваних

Словник синонімів

НЕПОМІ́ТНИЙ (якого важко або неможливо помітити, погано видимий), НЕПРИМІ́ТНИЙ, ПРИХО́ВАНИЙ (непомітний зовні, зверху, збоку і т. ін.); НЕВИ́ДИМИЙ, НЕЗРИ́МИЙ, НЕВИ́ДНИЙ (неприступний для зору, прихований від очей); НЕВЛОВИ́МИЙ, НЕВЛО́ВНИЙ (про ознаку чого-небудь, про те, що змінюється, зароджується й зникає, - слабко виражений); НЕВІДЧУ́ТНИЙ (якого важко або неможливо відчути). Швед непомітним рухом відкидає з дороги гострий шматок пляшки (Ю. Яновський); Степ, струснувши з себе росу та зігнавши непримітні тіні, горить рівним жовто-зеленим кольором (Панас Мирний); Вона повела його в рублену комору, непомітно натиснула на одну з колод у задній стіні, колода легко повернулася, відкриваючи прихований отвір (П. Загребельний); Шум течії наче зливається з шумом невидимих крил угорі (О. Гончар); Із ріллі Невидний жайворон злетів і обізвався В світаючому небі (В. Мисик); На обличчі майнула невловима тінь (О. Донченко); Якась невловна рисочка, непомітний відтінок розрізняв роботу обох бригад (В. Собко); Досі він не вірив у те, що десь є чесні бійці, які боронять таку невідчутну річ, як ідея справедливості (П. Загребельний).
ПРИХО́ВАНИЙ (який не виявляється відкрито або повною мірою), ПРИКРИ́ТИЙ, ПРИГЛУ́ШЕНИЙ, ПОТАЙНИ́Й, ПОТАЄ́МНИЙ, ПРИТА́ЄНИЙ, ЗАТА́ЄНИЙ, СХО́ВАНИЙ, УКРИ́ТИЙ[ВКРИ́ТИЙ], ЗАКРИ́ТИЙ, ЗАМАСКО́ВАНИЙ, ЗАВУАЛЬО́ВАНИЙ, ГЛУХИ́Й, ТЕ́МНИЙ, ПІДФАРБОВАНИЙрозм., СКРИ́ТИЙрозм., ПІДСПУ́ДНИЙкнижн., ПОТЕНЦІ́ЙНИЙкнижн., ПОТЕНЦІА́ЛЬНИЙкнижн. рідко, ЛАТЕНТНИЙспец., РЕЦЕСИ́ВНИЙбіол.Барабаш навіть зареготав, і Калач правильно відчув у хлопцевому реготі приховані ревнощі (Л. Смілянський); Проценкові стало аж страшно від такої голої та нічим не прикритої правди (Панас Мирний); В його голосі відчувалася батьківська скорбота, приглушений біль (М. Чабанівський); - Про що ви говорите? Не доберу, - сказав Прохор, справді не вгадуючи потайних намірів тестя (А. Шиян); Його потаємні думки і надії збулися, і він з перемоги радів (Л. Первомайський); Його вигострене око постерігало все явне й притаєне (П. Загребельний); Леус зиркнув на свого заступника якось з недовір’ям і заздрістю, затаєною на самісінькому дні душі (Ю. Збанацький); Дорослі люди з удаваною рівнодушністю й погано схованою цікавістю поглядають на чужинця (Г. Хоткевич); В його плаксивім голосі і в тім щохвилі повторюванім "паночку" жандарм добачав укритий насміх над своєю властю (І. Франко); І тайна в нас була від матері закрита: Смаком диявольським кавун нам смакував, Що під холерний час забороняла мама Про нього й думати... (М. Рильський); Вони, завойовники всієї Європи, вперше побачили таку посмішку, в якій не було ні кокетства, ні приниження, в ній було нічим не замасковане глузування (Григорій Тютюнник); Пряма й завуальована зрада - це страшніше від програного бою (П. Кочура); В душі він давно був закоханий у Ніну, закоханий тяжкою, глухою любов’ю, яка гнітила його, мов камінь (Ю. Бедзик); Батьку мій Фебе, коли такназвати себе дозволяєш, Дай запоруку мені, що правдиво я звався і звуся Сином твоїм, і сумніву напад розвій мені темний (переклад М. Зерова); Старався [Антін] бути занадто уважним, обдумував слово, перше ніж мав сказати, й порожнім оком, зверненим вглиб, зраджував скрите, затаєне в собі (М. Коцюбинський); У пісні, як і в кожному явищі, може відбуватись уповільнений, підспудний процес, але це ще не означає припинення розвитку (з журналу); Клінічний перебіг отруєння блідою поганкою поділяється на чотири періоди. Прихований (латентний) триває від 6 до 40 годин (з журналу); Оскільки мутації, спричинені випромінюваннями, здебільшого є рецесивними (прихованими), вони виявлятимуться впродовж 100-150 років, тобто у четвертому, п’ятому чи то дальшому поколіннях (з журналу).
ТАЄ́МНИЙ (якого навмисне приховують від інших; відомий небагатьом; який діє приховано), ПОТАЄ́МНИЙ, ПОТАЙНИ́Й, ПОТАЄНИЙ, ПРИХО́ВАНИЙ, СЕКРЕ́ТНИЙ, ЗАХО́ВАНИЙ, ХО́ВАНИЙ, СКРИ́ТНИЙ, ТАЄМНИ́ЧИЙ. Взяв хлопець батога, таємним ходом вибрався надвір і тричі луснув батогом (казка); Таємне життя; Таємна сповідь; Таємний ворог; Він палко картає ворогів - явних і потаємних (О. Іваненко); Він кинувся до потайних дверей, але вони були замкнені (А. Шиян); Іван і Франка прийшли до поваленої смереки, де в потаєній схованці зберігалася заборонена література (С. Чорнобривець); Ольга.. відчула, що повинна вивчити біографію свого прихованого ворога бодай так, як він знає її (Ірина Вільде); - Маю справу до вас, Романе Петровичу, секретну. Може, вийдемо на хвилинку? (А. Шиян); Юзя не пересиджувала тепер по вогких, захованих кутках, як то робила раніше для Дарки (Леся Українка); [Горпина Корніївна:] Так оце у вас крадене весілля, ховане вінчання! (І. Нечуй-Левицький); Любов - скритне діло... вона в душах наших, у серцях наших... (Панас Мирний); З матір’ю держав він раду Таємничую, на миґах (Леся Українка).
ТАЄ́МНИЙ (який не підлягає розголошенню, тримається в секреті від інших), ПОТАЄ́МНИЙ, ПОТАЙНИ́Й, СЕКРЕ́ТНИЙ, ПРИХО́ВАНИЙ, НЕГЛА́СНИЙ, ЗАЛАШТУНКО́ВИЙрозм.,КОНФІДЕНЦІ́ЙНИЙкнижн. (про справу, розмову тощо). - Я йду до Валентина Модестовича не для таємних переговорів (Ю. Шовкопляс); Шаукен відчула себе повновладною господинею і почала потроху здійснювати свої таємні плани (З. Тулуб); Таємне голосування; Таємний нагляд; Лепуха не чула тої потаємної розмови Барбари з своїм слугою (І. Ле); Гриць здогадувався, що між батьком, сином та якимсь Завадовським існують свої потаємні стосунки (С. Добровольський); Довгошиїй, на зразок таємного відповідача з потайної охранки, рахівник ворохами зносив корінці всіляких ордерних книжок (І. Ле); Колись у цьому приміщенні був прихований продаж горілки (Л. Смілянський); Матеріалом для агітації погромщикам і їх негласним покровителям служить кожна дрібниця (В. Еллан); Юрко по-панібратськи взяв Івана під руку й попросив на конфіденційну розмову (С. Чорнобривець).
ТАЄ́МНИЙ (про думки, почуття, переживання тощо - не висловлений, не виявлений зовні, не цілком усвідомлений), ПОТАЄ́МНИЙ, ПОТАЙНИ́Й, ПРИХО́ВАНИЙ, ЗАТА́ЄНИЙ, ЗАХО́ВАНИЙрідше.По обличчю дівчининому пробігала інколи смужка не то досади, не то таємного задоволення від парубкового залицяння (М. Коцюбинський); Єсть глибинні, потаємні Думи в кожної людини (П. Усенко); - Може, у його була якась потайна думка (О. Стороженко); В голосі звучала погано прихована досада (О. Ільченко); Затаєне горе, заховані муки визирали через дикий блиск очей (І. Нечуй-Левицький).

Словник антонімів

ТАЄМНИЙ ЯВНИЙ
Який прихований від когось, невідомий, секретний, потайний, прихований, притаєний, скритний, (який невизнаний законом) нелегальний. Якого не приховують, відкритий, очевидний, (який визнаний законом) легальний.
Таємний, а, е ~  явний, а, е адреса, ворог, ворожнеча, вплив, заздрість, злоба, змова, місце, несправедливість, організація, смисл. Таємніявні бажання, думки, захоплення, незадоволення, помилки, порушення, явища. Бути, вважатися, виглядати, залишатися, здаватися, робитися, ставати таємнимявним. Зовсім, надто, повністю, цілком таємнийявний.
Таємне голосування - голосування бюлетенями, опусканням кульок ~  явне, відкрите голосування - голосування на виду в усіх.
Ми повинні бути пильними і рішучими. Хай не заховається від нашого ока ні явний, ні притаєний ворог (Г. Тютюнник).
Потайний //притаєний ~явний, таємно ~явно, таємність ~явність; секретний //скритний ~відкритий, прихований ~неприхований; нелегальний ~легальний