-1-
іменник середнього роду
(ціле, що склалося на основі з’єднання, поєднання чого-небудь; організація)

Словник відмінків

відмінок однина множина
називний об’є́днання об’є́днання
родовий об’є́днання об’є́днань
давальний об’є́днанню об’є́днанням
знахідний об’є́днання об’є́днання
орудний об’є́днанням об’є́днаннями
місцевий на/в об’є́днанні, об’є́днанню на/в об’є́днаннях
кличний об’є́днання* об’є́днання*

Словник синонімів

ОБ’ЄДНАННЯкого, чого або яке (група осіб, установ, держав і т. ін., пов’язаних спільними економічними, політичними і т. ін. цілями, завданням тощо), СОЮ́З, СПІВДРУ́ЖНІСТЬ, СПІВТОВАРИ́СТВО (незалежних, суверенних держав); ФЕДЕРА́ЦІЯ (організацій, держав, кожна з яких має власні законодавчі, виконавчі і судові органи); КОНФЕДЕРА́ЦІЯ (організацій, суверенних держав, що мають спільні керівні органи); БЛОК, КОАЛІ́ЦІЯ (держав, партій і т. ін. для тимчасових спільних дій перев. політичного, воєнного характеру); ЛІ́ГА (окремих осіб, організацій, держав з певною суспільно-політичною метою). Виробниче об’єднання; Літературне об’єднання; Союз товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця; Союз Радянських Соціалістичних Республік; Троїстий Союз; Співдружність незалежних держав; Світове співтовариство; Всесвітня федерація футболу; Російська Федерація; Швейцарська конфедерація; Політичний блок; В 1686 р. російській дипломатії вдалося добитися виступу проти Туреччини порівняно широкою коаліцією європейських держав, так званої священної ліги [Росія, Польща, Австрія, Венеція] (з посібника); Ліга американських українців. - Пор. 1. організа́ція.
ОРГАНІЗА́ЦІЯ (сукупність людей, держав і т. ін., організована на основі спільності інтересів, мети, програми дій, статуту й т. ін.); ТОВАРИ́СТВО, ГРОМА́ДА, БРА́ТСТВО (організаційно менш зв’язана); СПІ́ЛКА (перев. за професійними ознаками та родом діяльності); ЛІ́ГА, АСОЦІА́ЦІЯ (перев. міжнародного характеру); КООПЕРА́ЦІЯ (за виробничою або торговельною сферою діяльності); КОМПА́НІЯ, КОРПОРА́ЦІЯ (торговельне або промислове об’єднання); О́РДЕН (ченців-католиків або лицарів). Профспілки.. стали.. найбільш масовою громадською організацією (з газети); День Організації Об’єднаних Націй; Товариство це ["Кирило-Мефодіївське"] поклало собі на думці домагатися, щоб усі слов’янські народи.. жили самостійно, по-братньому (Панас Мирний); Товариство охорони пам’яток історії та культури; [Прісцілла:] Коли побачить хто.., що ти вчащаєш на нічнії збори громади потайної, - не вборонить тебе ні зброя, ні одвага знана (Леся Українка); Ставропігійське братство; Всяка легальна робота між народом.. поки що неможлива, бо ще не маємо права зборів, спілок і т. ін. (М. Коцюбинський); Спілка письменників України; Професійні спілки; Ліга американських українців; Міжнародна асоціація україністів; Споживча кооперація; Величезні бариші давали англійській буржуазії торгові компанії (з підручника); Конкуренція між монополіями й корпораціями; Орден лицарів-мечоносців. - Пор. об’є́днання.
-2-
іменник середнього роду
(дія)

Словник відмінків

відмінок однина множина
називний об’є́днання об’є́днання
родовий об’є́днання об’є́днань
давальний об’є́днанню об’є́днанням
знахідний об’є́днання об’є́днання
орудний об’є́днанням об’є́днаннями
місцевий на/в об’є́днанні, об’є́днанню на/в об’є́днаннях
кличний об’є́днання* об’є́днання*

Словник синонімів

ОБ’ЄДНАННЯкого, чого або яке (група осіб, установ, держав і т. ін., пов’язаних спільними економічними, політичними і т. ін. цілями, завданням тощо), СОЮ́З, СПІВДРУ́ЖНІСТЬ, СПІВТОВАРИ́СТВО (незалежних, суверенних держав); ФЕДЕРА́ЦІЯ (організацій, держав, кожна з яких має власні законодавчі, виконавчі і судові органи); КОНФЕДЕРА́ЦІЯ (організацій, суверенних держав, що мають спільні керівні органи); БЛОК, КОАЛІ́ЦІЯ (держав, партій і т. ін. для тимчасових спільних дій перев. політичного, воєнного характеру); ЛІ́ГА (окремих осіб, організацій, держав з певною суспільно-політичною метою). Виробниче об’єднання; Літературне об’єднання; Союз товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця; Союз Радянських Соціалістичних Республік; Троїстий Союз; Співдружність незалежних держав; Світове співтовариство; Всесвітня федерація футболу; Російська Федерація; Швейцарська конфедерація; Політичний блок; В 1686 р. російській дипломатії вдалося добитися виступу проти Туреччини порівняно широкою коаліцією європейських держав, так званої священної ліги [Росія, Польща, Австрія, Венеція] (з посібника); Ліга американських українців. - Пор. 1. організа́ція.
ОРГАНІЗА́ЦІЯ (сукупність людей, держав і т. ін., організована на основі спільності інтересів, мети, програми дій, статуту й т. ін.); ТОВАРИ́СТВО, ГРОМА́ДА, БРА́ТСТВО (організаційно менш зв’язана); СПІ́ЛКА (перев. за професійними ознаками та родом діяльності); ЛІ́ГА, АСОЦІА́ЦІЯ (перев. міжнародного характеру); КООПЕРА́ЦІЯ (за виробничою або торговельною сферою діяльності); КОМПА́НІЯ, КОРПОРА́ЦІЯ (торговельне або промислове об’єднання); О́РДЕН (ченців-католиків або лицарів). Профспілки.. стали.. найбільш масовою громадською організацією (з газети); День Організації Об’єднаних Націй; Товариство це ["Кирило-Мефодіївське"] поклало собі на думці домагатися, щоб усі слов’янські народи.. жили самостійно, по-братньому (Панас Мирний); Товариство охорони пам’яток історії та культури; [Прісцілла:] Коли побачить хто.., що ти вчащаєш на нічнії збори громади потайної, - не вборонить тебе ні зброя, ні одвага знана (Леся Українка); Ставропігійське братство; Всяка легальна робота між народом.. поки що неможлива, бо ще не маємо права зборів, спілок і т. ін. (М. Коцюбинський); Спілка письменників України; Професійні спілки; Ліга американських українців; Міжнародна асоціація україністів; Споживча кооперація; Величезні бариші давали англійській буржуазії торгові компанії (з підручника); Конкуренція між монополіями й корпораціями; Орден лицарів-мечоносців. - Пор. об’є́днання.

Словник відмінків

відмінок однина множина
називний об’єдна́ння об’єдна́ння
родовий об’єдна́ння об’єдна́нь
давальний об’єдна́нню об’єдна́нням
знахідний об’єдна́ння об’єдна́ння
орудний об’єдна́нням об’єдна́ннями
місцевий на/в об’єдна́нні, об’єдна́нню на/в об’єдна́ннях
кличний об’єдна́ння* об’єдна́ння*

Словник антонімів

ОБ’ЄДНУВАТИ РОЗ’ЄДНУВАТИ
З’єднувати в єдине ціле, робити єдиним, зливати, зводити до купи, згруповувати. Ділячи на частини, відокремлювати, розчленовувати, роз’єднувати, роздроблювати.
Об’єднуватироз’єднувати дітей, зусилля кого-н., людей, майно кого-н., молодь, народи, сили кого-н.; для покращення навчальної роботи, щоб добре працювати, щоб зразково вчитися, для спільної праці; безапеляційно, без труднощів, з труднощами, відразу, впевнено, знову, зразу, несподівано, офіційно, повністю, рішуче, таємно, уважно, швидко. Бажати, мати мету, намагатися, рішити, хотіти об’єднувати в що-н. ~  розділяти що-н.
Сказав батько синам: "Якщо з’єднаєтеся і так будете жити, ніхто не роз’єднає вас" (Народна казка).
Об’єднавчий ~розділяючий, об’єднаний ~розділений, об’єднання ~розділяння, об’єднуватися ~розділятися; згуртовувати ~роз’єднувати