-1-
дієслово доконаного виду
(зробити світлішим) [рідко]

Словник відмінків

Інфінітив об’ясни́ти
  однина множина
Наказовий спосіб
1 особа   об’ясні́мо, об’ясні́м
2 особа об’ясни́ об’ясні́ть
МАЙБУТНІЙ ЧАС
1 особа об’ясню́ об’яснимо́, об’ясни́м
2 особа об’ясни́ш об’ясните́
3 особа об’ясни́ть об’ясня́ть
МИНУЛИЙ ЧАС
чол.р. об’ясни́в об’ясни́ли
жін.р. об’ясни́ла
сер.р. об’ясни́ло
Активний дієприкметник
 
Пасивний дієприкметник
об’я́снений
Безособова форма
об’я́снено
Дієприслівник
об’ясни́вши

Словник синонімів

ПОЯ́СНЮВАТИщо (розповідаючи про щось, робити його ясним, зрозумілим, розкривати його особливості тощо), РОЗ’Я́СНЮВАТИ[РОЗ’ЯСНЯ́ТИ], ТРАКТУВА́ТИперев. книжн.,ПОЯСНЯ́ТИзаст.;З’ЯСО́ВУВАТИ, ВИСВІ́ТЛЮВАТИ, ОСВІ́ТЛЮВАТИрозм.,ОБ’ЯСНЯТИзаст.,ЯСУВА́ТИзаст.,ВИЯ́СНЮВАТИ[ВИЯСНЯ́ТИ]діал.; МОТИВУВА́ТИчим,ПРИПИ́СУВАТИчому (розкривати причини якоїсь дії чи явища); УТО́ЧНЮВАТИ[УТОЧНЯ́ТИ], ДЕТАЛІЗУВА́ТИ (пояснювати з більшою точністю). - Док.: поясни́ти, роз’ясни́ти, з’ясува́ти, ви́світлити, освітли́ти, об’ясни́ти, ви́яснити, ви́толкуватизаст.приписа́ти, уточни́ти. - Револьвер, - пояснював потім папа, - коли стріляєш, треба держати зовсім вгору, а то, дійсно, можна в когось влучити (Ю. Смолич); Терпляче роз’яснюють [комісари], що відступати необхідно, що такий наказ штабарму (О. Гончар); Почав я поясняти бабам, по що я приїхав і що то за машина, але де там! (М. Коцюбинський); Він натхненно і влучно Нас научав про природу і міць тих істот несмертельних І таємниці всесвітні глибоким з’ясовував словом (переклад М. Зерова); В журналах вона.. читала наукові розвідки, які по-новому висвітлювали те або інше питання в науці чи літературі (О. Донченко); Не моя вина, коли мама загубила того листа чи забула про нього (бо не знаю, чим іншим об’яснити те, чому вона не послала його) (Леся Українка); Демид почав йому виясняти, через віщо його знання нездатне (Б. Грінченко); Юнак, сумуючи, зорив Спустілу польову рівнину, І смутку потайну причину Собі він вияснить не смів (М. Драй-Хмара); Від запропонованої мені на другий рік посади інспектора я відмовився, мотивуючи відмовлення своєю молодістю і потай мріючи вчитися (О. Довженко); Таня й сама бачила в собі фізичну зміну, але спершу приписувала її безсонню, що приходило серед ночі і мучило до ранку (В. Гжицький); - Які племена тут жили до нас,.. - роздумливо мовить Брага. - Племена таврів чи хто? - І кіммерійці жили, - уточнює професор. - Сучасники Гомера (О. Гончар). - Пор. 1. тлума́чити.