-1-
дієслово доконаного виду

Словник відмінків

Інфінітив обрисува́ти
  однина множина
Наказовий спосіб
1 особа   обрису́ймо
2 особа обрису́й обрису́йте
МАЙБУТНІЙ ЧАС
1 особа обрису́ю обрису́ємо, обрису́єм
2 особа обрису́єш обрису́єте
3 особа обрису́є обрису́ють
МИНУЛИЙ ЧАС
чол.р. обрисува́в обрисува́ли
жін.р. обрисува́ла
сер.р. обрисува́ло
Активний дієприкметник
 
Пасивний дієприкметник
обрисо́ваний
Безособова форма
обрисо́вано
Дієприслівник
обрисува́вши

Словник синонімів

ЗОБРАЖА́ТИ (передавати кого-, що-небудь у художніх образах у творах літератури, мистецтва, в розповіді і т. ін.),ЗОБРА́ЖУВАТИ, ВІДОБРАЖА́ТИ, ВІДОБРА́ЖУВАТИ, ВІДТВО́РЮВАТИ, ВІДБИВА́ТИ, ПОКА́ЗУВАТИ, ПРЕДСТАВЛЯ́ТИкнижн.;ЗМАЛЬО́ВУВАТИ, МАЛЮВА́ТИрідше,ОПИ́СУВАТИ, ВИПИ́СУВАТИ, ЖИВОПИСА́ТИ, ОБПИ́СУВАТИ, ОБРИСО́ВУВАТИ, ОКРЕ́СЛЮВАТИ, ВИВО́ДИТИ, ОБМАЛЬО́ВУВАТИрідко (засобами слова). - Док.: зобрази́ти, відобрази́ти, відтвори́ти, відби́ти, показа́ти, предста́вити, змалюва́ти, описа́ти, обписа́ти, обрисува́ти, окре́слити, ви́вести, обмалюва́ти. Він [Айвазовський] зобразив битву під Гангутом, Чесменський, Наварінський, Сінопський та інші славетні морські бої (О. Довженко); Артистові сцени потрібно.. відобразити перед глядачем тип з усією характерною життєвою правдою (П. Саксаганський); Мова - і дійових осіб, і всього викладу - в художньому творі повинна також точно відтворювати час і місце дії (Ю. Смолич); У новому фільмі "Арсенал" я.. поставив собі за мету показати класову боротьбу на Україні в період громадянської війни (О. Довженко); Ми повинні змальовувати своїх героїв.. у всій багатогранності їх інтересів і складності характерів, показувати в праці й побуті (О. Левада); Вона описувала усі подробиці, яких ніколи не бачила, .. малювала картину так, наче вона випечена була у неї на червоних повіках, що закривали очі. І голос у неї звучав, як у стародавніх пророків (М. Коцюбинський); Цю фразу говорила недавно Маруся, обмальовуючи звичаї і вдачу басарабської інтелігенції (І. Нечуй-Левицький).
ОКРЕ́СЛЮВАТИ[ОБКРЕ́СЛЮВАТИ] (обводити що-небудь лінією, рисками), ОБРИСО́ВУВАТИрідше,ОПИ́СУВАТИ, РОЗМІЧА́ТИспец. (контури майбутньої деталі). - Док.: окре́слити[обкре́слити], обрисува́ти, описа́ти, розмі́тити. Він довго дивився на всі пункти плану, один окреслив кілька разів червоним олівцем (В. Собко); У звичайних випадках обвідна немовби обгортає всю сім’ю ліній, а лінії в своїй сукупності обрисовують обвідну (з посібника); Якщо в опуклому чотирикутнику сума протилежних кутів дорівнює двом прямим, то навколо нього можна описати коло (з підручника); Розмітити деталь перед обробленням.
ОКРЕ́СЛЮВАТИ[ОБКРЕ́СЛЮВАТИ] (робити обриси, контури чого-небудь виразними, рельєфними), ОБМАЛЬО́ВУВАТИ, ОБРИСО́ВУВАТИ, ВІДТІНЯ́ТИ, ВІДТІ́НЮВАТИ. - Док.: окре́слити[обкре́слити], обмалюва́ти, обрисува́ти, відтіни́ти. Форма вигідно окреслювала її.. струнку постать (С. Чорнобривець); Тонка бомбакова сорочка щільно обіймала її молоде тіло, рельєфно обмальовувала круглі плечі (М. Коцюбинський); Світляна смуга ковзала по лискучому її волоссі, гарно обрисовувала її чисте чоло (І. Волошин); Його шию відтіняв кремовий комірець (О. Гуреїв).