навдалу 1 значення

-1-
прислівник
незмінювана словникова одиниця [розм.]

Словник синонімів

НАВМАННЯ́ (без точного знання, без певності), НАО́СЛІП, ВСЛІПУ́[УСЛІПУ́]розм.;НАЗДОГА́Д[НАВЗДОГА́Д], НАУГА́Д розм. (лише здогадуючись про що-небудь); НАВДАЛУ́розм.,НА ГАЛА́Й-БАЛА́Й розм. (сподіваючись на випадкову удачу); НАВПО́МАЦКИ[НАПО́МАЦКИ] (при дієсловах - метафоричних позначеннях поняття руху та дієсловах жити, діяти і т. ін.). Імлистими ранками, коли ворог пострілював навмання, піхотинці вилізали з своїх глеюватих окопів, як ховрахи (О. Гончар); Я не можу кидати решти дивізії наосліп, у прірву, не знаючи, що там мене жде (В. Кучер); Найстрашніше, від чого я тікав, то було виконання ролі всліпу і наспіх (Ю. Смолич); - Це якась панія, - сказала одна дівка наздогад (І. Нечуй-Левицький); Поки хазяїн порався біля каганця, Лозина з Юрком якось домацались навздогад до лав (П. Козланюк); Соломія, не розуміючи, чого та [циганка] хоче, кивала наугад головою (М. Коцюбинський); Пустившись навдалу, котився світом я (М. Рильський); - Без широкої освіти в житті доводиться йти навпомацки, як тому, що грає в піжмурки з зав’язаними очима (С. Добровольський); Ми знаємо, що, перші часи особливо, в деяких галузях доведеться іти трохи не напомацки (В. Еллан).