-1-
прислівник
незмінювана словникова одиниця

Словник антонімів

ГЛИБОКИЙ МІЛКИЙ
1. Який має велику глибину, бездонний. Який не має великої глибини, неглибокий.
Глибокий, а, е ~  мілкий, а, е котлован, криниця, миска, місце, озеро, оранка землі, рів, річка, свердловина, сніг, тарілка, тріщина, шахта, яма. Глибоканеглибока рана. Глибокиймілкий на вигляд, стільки-то метрів. Бути, залишатися, здаватися, зробитися, стати глибокиммілким. Досить, дуже, мабуть, надмірно, особливо глибокиймілкий.
2. Який досяг високого ступеня, значущий, ґрунтовний, змістовний. Який не відзначається глибиною проникнення, неглибокий, поверховий.
Глибокий, а, е ~  неглибокий, а, е вивчення чого-н., віра в що-н., дослідження чого-н., думка, зміст, розробка, смисл. Глибокінеглибокі висновки, зміни, знання, переконання, перетворення, пізнання чого-н., почуття, розуміння чого-н. Бути, здаватися глибокимнеглибоким. Вельми, досить, дуже, занадто, надто глибокийповерховий.
Місце було дуже вигідне: глибока яруга, поросла чагарем, покрита з усіх боків дубовим лісом, з доброю, невижатою травою (Г. Тютюнник). Хома тим часом підкопав глибше свій окоп, який здався йому занадто мілким (О. Гончар). Нещодавно дістав я... Вашу поему "Мойсей"... Сердечно дякую Вам не тільки за пам’ять, але і за цей прекрасний, високопоетичний і глибокий твір (М. Коцюбинський). Вам, може, чудно, що я взяла такий поверховий тон, але ж говорити ґрунтовно на такі теми, це значило б стріляти з гармат по горобцях (Леся Українка).   - Що ти в ньому знайшла?  - Він розумний.  - А я, наприклад, що - дурний?  - Він глибокий.  - А я мілкий? (П. Загребельний).
Глибина //глибінь //глибочінь ~мілкість, глибоко ~мілко, глибоко ~неглибоко

Словник фразеологізмів

мі́лко ора́ти, зневажл. Поверхово виконувати, розуміти і т. ін. що-небудь. Тому горе, хто мілко оре (Укр.. присл..); Серед них [книжок] немало таких, що їх до друку не варто було рекомендувати: занадто вже мілко орють наші ратаї та й про дріб’язкове пишуть (З газети).

пла́вати мі́лко (на мілко́му). Не мати достатніх здібностей, знань, сил, досвіду і т. ін. для якої-небудь справи. — В агротехніці ти плаваєш мілко. А без агрономічних знань бригадир рільничої бригади не бригадир (В. Логвиненко); Все робив, як треба, як має бути, а “нагортав” купу браку. Лише після обіду вже трохи пішло, як у Вілі. Гаврюшка теж плаває на мілкому (З газети).