-1-
прізвище

Словник відмінків

відмінок чол. р. жін. р. множина
називний Ма́сний Ма́сна Ма́сні
родовий Ма́сного Ма́сної Ма́сних
давальний Ма́сному Ма́сній Ма́сним
знахідний Ма́сного Ма́сну Ма́сних
орудний Ма́сним Ма́сною Ма́сними
місцевий при Ма́сному, Ма́снім при Ма́сній при Ма́сних
кличний Ма́сний Ма́сна Ма́сні
-2-
прикметник

Словник відмінків

відмінок чол. р. жін. р. множина
називний Ма́сний Ма́сна Ма́сні
родовий Ма́сного Ма́сної Ма́сних
давальний Ма́сному Ма́сній Ма́сним
знахідний Ма́сного Ма́сну Ма́сних
орудний Ма́сним Ма́сною Ма́сними
місцевий при Ма́сному, Ма́снім при Ма́сній при Ма́сних
кличний Ма́сний Ма́сна Ма́сні

Словник відмінків

відмінок однина множина
чол. р. жін. р. сер. р.
називний масни́й масна́ масне́ масні́
родовий масно́го масно́ї масно́го масни́х
давальний масно́му масні́й масно́му масни́м
знахідний масни́й масну́ масне́ масні́
орудний масни́м масно́ю масни́м масни́ми
місцевий на/у масно́му, масні́м на/у масні́й на/у масно́му, масні́м на/у масни́х

Словник синонімів

ЖИ́РНИЙ (який містить багато жиру; забруднений жиром; укритий шаром жиру), МАСНИ́Й, СИ́ТИЙрідше;МАСТКИ́Й (просякнутий жиром). Жирна баранина; Жирні плями; Масні пальці; Масний борщ;На столі з’явилася пахуча гречана каша з молоком ситим (Г. Косинка); До Зоні стала ходити.. Зоніна ровесниця, чорнява, повновида, з таким "противним" блискучим, мастким волоссям (Леся Українка).
НЕПРИСТО́ЙНИЙ (про поведінку, позу, жест, слова, вислови тощо - який усупереч вимогам пристойності, моралі неприховано виражає або грубо підкреслює те, що пов’язане зі сферою інтимних, статевих відносин, деяких фізіологічних функцій організму), ЦИНІ́ЧНИЙ, БЕЗСОРО́МНИЙ, БЕЗСТИ́ДНИЙрозм. рідше,БЕЗЛИ́ЧНИЙдіал., РОЗПУ́СНИЙпідсил. (який виражає безсоромність, розпусність); НЕПОДО́БНИЙ, СОРОМІ́ЦЬКИЙ, СОРОМІ́ТНИЙ, СТИДКИ́Йрозм.,СТИДНИ́Йрозм., СТРАМНИ́Йрозм., СРАМО́ТНИЙзаст. (про слова, вислови, жест, думки і т. ін.); БРУДНИ́Й, МАСНИ́Йрозм., СКОРО́МНИЙрозм., СЛА́СНИ́Йрозм., ГИДКИ́Йпідсил. розм., ПАСКУ́ДНИЙпідсил. розм. (про слова, мову, їх зміст); НЕЦЕНЗУ́РНИЙ, ПОГА́НИЙ, БРИДКИ́Йпідсил.,НЕПУТЯ́ЩИЙрозм.,ПАПЛЮ́ЖНИЙпідсил. розм. (про слова, лайку, анекдот - непристойний і брутальний); ГРУ́БИЙ, БРУТА́ЛЬНИЙ, ДОБІ́РНИЙрозм., БАЗА́РНИЙрозм. (про лайливі вислови - непристойний і вульгарний); ПОРНОГРАФІ́ЧНИЙ (про малюнок, літературу, фільм); КРУТИ́Йрозм., СОЛО́НИЙрозм., ПРИПЕ́РЧЕНИЙрозм. (про жарт, дотеп, анекдот і т. ін. - виразний, дотепний, але грубий і непристойний). Бронко дивився з виразом такої огиди, з яким дивляться на непристойні речі (Ірина Вільде); Цинічний жест; Цинічна поза; - Коли б вікна та сякі-такі двері в хаті навісити ..і картинки по стінах з жінками, які збираються купатися... - ..Посміхається Марія: видумає чоловік таке дурне про безстидні картини, що тішать панське око (М. Стельмах); На панщині співала [Ганна] розпусні пісні, сміялася (І. Франко); Досадно дівчині, що до неї приступає шайтан і нашіптує неподобні думки (М. Коцюбинський); Знов залунала сороміцька лайка, ляпаси (З. Тулуб); Хату вимазано дьогтем: паничів срамотно так понамальовано і соромітні слова (А. Головко); Гармидер, галас, гам у гаї, Срамотні співи (Т. Шевченко); Солдати весело перекликалися між собою словами, в яких, навіть не знаючи мови, дівчата чудово розуміли брудні, сласні натяки на їх адресу (І. Ле); На масні Семенові репліки Катька відповідала таким гучним, задоволеним реготом, що сторонні оглядались на неї (Л. Смілянський); І регіт, і вигуки, і скоромні вигадки, і дзенькіт склянок, і цокіт ножів - все змішалось у галас безладний та дикий (М. Старицький); Слухаючи те гидке оповідання, Сусанна Уласівна ледве дихала од гніву (І. Нечуй-Левицький); Батюшка нахиляється до Василенка і тихо, щоб ніхто не почув, обзиває його паскудним словом (М. Стельмах); Ми сидимо, палимо цигарки, розповідаємо нецензурні анекдоти, а потім, багатозначно перезирнувшись, на всі груди регочемо (П. Колесник); Навздогін Гнату летить якась погана лайка (М. Стельмах); На раду прибули одні пани, селяни не поїхали. Одні, як Лиза, щоб не чути такої бридкої лайки та ганьби (Панас Мирний); Груня сповнилася образами - її, молоду, заміжню жінку, облаяти непутящими словами!.. (К. Гордієнко); Він закінчив [розмову] брутальною лайкою (Л. Смілянський); На голову Василя сиплеться добірна лайка (Я. Галан); Базарна лайка; Серед грізних вигуків та нахвалок на козаків почулися раптом веселі жарти та круті дотепи (А. Головко); Можнаповторювати його [ім’я] безліч раз думкою, пошепки і вголос, тільки б ніхто не почув, бо одразу ж почнуться двозначні розмови, розпитування, солоні жарти (Л. Первомайський). - Пор. 2. безсоро́мний, 1. нескро́мний, хти́вий.
РОДЮ́ЧИЙ (про землю, ґрунт), УРОЖА́ЙНИЙ[ВРОЖА́ЙНИЙ], ПЛІДНИЙ, ПЛОДЮ́ЧИЙ, ПЛОДОВИ́ТИЙ, ДОРІ́ДНИЙ, ЗАРІ́ДЛИВИЙдіал.,; РОЖАЇ́СТИЙрозм.,Я́ДЕ́РНИЙрозм.,ЖИ́РНИЙ, СИ́ТИЙ, СИ́ТНИЙ, МАСНИ́Й, ТУ́ЧНИЙрозм., ТЛУ́СТИЙрозм. (з великим умістом поживних речовин). Навкруги маєтку лежав родючий багатобарвний степ (О. Десняк); Єсть у нього поля урожайні (Марко Вовчок); Сади та виногради, Плідні лани, пасовиська кругом (І. Франко); Місяць рівно розливає своє блідо-синє світло, вкриваючи фантастичним мереживом плодючі.. поля (Я. Качура); Щоб процвітала вільна, плодовита.., людським трудом оновлена земля (І. Гончаренко); Сплять наші рідні Краї, Ниви дорідні, Гаї (П. Воронько); Тим тут гарно буряки поросли, що ядерніша земля (Словник Б. Грінченка); За вікном, за рудою жирною землею здіймалася легка пара (С. Добровольський); Яка земля, такі й люди. Вона сита, й вони ситі (Панас Мирний); - Достатків там більше, - почав той, - переорюють краще, та й земля ситніша (Панас Мирний); Невтомні трактори снували впоперек масного й пухкого поля (Ю. Яновський); Тучна земля диха на неї теплом, як колись мамині груди (М. Коцюбинський); Тут, на тлустій землі, врівень з людиною ростуть ледь-ледь побризкані місяцем бурякові висадки (М. Стельмах).
УЛЕ́СЛИВИЙ[ВЛЕ́СЛИВИЙ] (схильний лестити; який виражає нещиру ласкавість, догідливість), ОБЛЕ́СЛИВИЙ, ПІДЛЕ́СЛИВИЙ, ПІДЛЕ́СНИЙрідше,МЕДОТОЧИ́ВИЙ, СОЛО́ДКИЙ, МАСНИ́Й, МА́СЛЯНИЙ, УКРА́ДЛИВИЙ[ВКРА́ДЛИВИЙ], СКРА́ДЛИВИЙ, ПІДХЛІ́БНИЙдіал.Коло Йвана метушився улесливий Карпенюк, забігаючи то з одного, то з другого боку (П. Колесник); Біля дверей Вільсон ще раз оглянувся, і на його обличчі промайнула улеслива посмішка (П. Кочура); Мотря ненавиділа той облесливий [свекрушин] голос (І. Нечуй-Левицький); Князь кинувся, мов голий у кропиві. Та генерал немов того й не бачив Й далі лив слова медоточиві (І. Франко); Обидва Глущуки не дуже вірили солодким речам Мар’яна Хомахи (С. Чорнобривець); Яків недовірливо поглядає на Терентія, догадуючись, що той десь та підкузьмив його. Чого б він таким солодким був? (М. Стельмах); Говорив він тихим, скрадливим голосом (В. Козаченко); Всі уже посміхалися підхлібними.. усмішками (Г. Хоткевич). - Пор. догі́дливий.
ХТИ́ВИЙ (схильний до надмірної чуттєвої насолоди, плотського потягу; який виражає плотський потяг), ПОХІТЛИ́ВИЙ, ПЛОТОЛЮ́БНИЙ, СЛАСНИ́Й, СЛАСТОЛЮ́БНИЙрідше,ПРІАПІ́ЧНИЙкнижн., заст.; МАСНИ́Йрозм.,МА́СЛЯНИЙрозм. (який виражає хтивість). Почувала [Софія] й почуває себе куртизанкою, потайно хтивою навіть і зараз, у своєму солідному віці (О. Гончар); Губи його весь час цвітуть у сласній, хтивій усмішці (Є. Гуцало); Його пожадливий погляд нетерпляче блукав по дівочому натовпі і раптом зупинився на Наталці, нахабний, похітливий (С. Добровольський); Справді, таку "Людмилу" ризиковано було б залишити наодинці з сластолюбним Чорномором (Ю. Смолич); Масний погляд; - Коли б мені воля, то я б паничів з п’ять до себе прийняла, - сказала товстогуба Пріська, граючи до хлопців масляними очима (Панас Мирний). - Пор. 1. непристо́йний.