легковажно 1 значення

-1-
прислівник
незмінювана словникова одиниця

Словник синонімів

ЛЕГКОВА́ЖНО (не обмірковуючи),БЕЗДУ́МНО, НЕСЕРЙО́ЗНО, ЛЕГКОДУ́ХО, ЛЕГКОДУ́ШНО, ЗЛЕ́ГКА розм.,ЛЕГКОМИ́СНОдіал.Отець Річинський переконав себе, що при вирішенні цього питання не має права поступати легковажно (Ірина Вільде); Можна щодня писати вірші на теми дня, схоластично і бездумно сковзати по поверхні подій, ..але без глибокого художнього розкриття суті й характеру цих подій - вірші не стануть сучасними (А. Малишко); Несерйозно поставитися до роботи; Проклинав [Софрон] сам себе за те, як легкодухо полестився на звабну казку, що у цій клятій Америці золото на землі розкладено (Н. Рибак); - Дівчина губить легкодушно свою будучину і відстрашає від себе і від других сестер женихів! (О. Кобилянська); Навіть до своїх звичайних заробітків відносився він [Андрій] тепер злегка і не шукав їх (М. Коцюбинський); Вся її родина Накинулась з докорами на мужа, Що легкомисно, терплячи гадюку у своїм домі, смерть її спричинив (І. Франко).

Словник антонімів

ЖАРТОМА СЕРЙОЗНО
Заради жарту, жартуючи, несерйозно, легковажно, жартівливо, зроблено або сказано заради розваги, сміху. Вдумливо, статечно, розважливо, зосереджено.
Виконувати, глянути, говорити, казати кому-н., навчати кого-н., писати що-н., приймати що-н., робити що-н., ставити питання жартомасерйозно.
Наймати духовий оркестр? - поспитав я жартома... Я повинна спитати тебе про одну річ,- вже й геть серйозно повідомила вона (П. Загребельний). По обличчю сержанта не можна було вгадати - жартує він чи говорить серйозно (О. Гончар).
Жартівливий ~ серйозний, жартівливість ~ серйозність, жартівливо //жартом ~ серйозно, жартівник ~ серйозний (у знач ім);легковажно ~ вдумливо //зосереджено
ПОВАЖНИЙ ЛЕГКОВАЖНИЙ
Який відзначається вдумливістю, зосередженістю в думках і вчинках, серйозний. Який має пустотливий характер, зміст, настрій, жартівливий.
Поважний, а, е ~  легковажний, а, е вірш, думка, жених, жінка, інтонація, людина, молодь, розмова, розповідь, ставлення, тон, чоловік. Поважнілегковажні вияви, слова. Поважнийлегковажний у поведінці, у роботі, у ставленні до кого-, чого-н., характером. Бути, залишатися, ставати поважнимлегковажним. Винятково, досить, дуже, надмірно поважнийлегковажний.
З трохи незграбної, легковажної і пустотливої дівчини вона перетворилася на красиву і поважну жінку (Ю. Шовкопляс).
Повага //поважність ~ легковажність, поважати ~ легковажити, поважно ~ легковажно; серйозний ~ жартівливий //легковажний