-1-
прислівник
незмінювана словникова одиниця

Словник синонімів

ЛЕ́ГКО (без фізичного або розумового напруження), ВІ́ЛЬНО, ЛЕ́ГІТНО. Дорогу не легко здолати: Там ворог, Застави, завали (Л. Нагнибіда); Надя змалку вільно розмовляла по-німецькому і по-французькому (Ю. Смолич).
ЛЕ́ГКО (без труднощів, ускладнень),ПРО́СТО, ВІ́ЛЬНО, ЛЕ́ГІТНО, ДЕ́ШЕВО, ГЛА́ДКО, НІПОЧО́МУ[НІПОЧІ́М] підсил.,ДА́РОМрозм.,ЗАДА́РМА́розм.,ЗАДА́РОМрозм., НЕДО́ВГОрозм.,ЗАІ́ГРАШКИрозм.,ЗАВИ́ГРАШКИрозм., ГЛАДЕ́НЬКОрозм.,ЛА́ТВОдіал.,СПЛО́ХАдіал.; ГОЛІРУ́Чрозм. (перев. приступати до якого-небудь діла, справи). На красивого чоловіка дивитись гарно, а з розумним жити легко (прислів’я); Стало так просто й хороше з цією людиною (О. Донченко); Тимко.. пішов заганяти волів, що вільно бродили біля озера (Григорій Тютюнник); - Якось так тихо, так легітно (Г. Колісник); [Касьян:] Озброюйтесь, хлоп’ята, мерщій!.. [Олексій:] Не віддамо себе дешево! (М. Кропивницький); Ну, мивсі держимося того, що ураджено, ..ще й тішимося, що так гладко йде діло (І. Франко); Коваль провів їх батьківським поглядом, подумавши: "Молодість, їй все ніпочому..." (Ф. Бурлака); Ох, і сікли ж його, справді, не раз - не даром йому далося його небажання підкоритись бундючним панам! (Є. Кротевич); Вона пливла просто.. до берега. Там, на твердому ґрунті, вона.. задарма не віддала б свого життя (Ю. Смолич); У нас тепер вітри бувають дуже великі, то воно й простудитись недовго (Леся Українка); - Руки в мене ще й зовсім цупкі - з двома такими, як ти, заіграшки справився б (Є. Кротевич); Таку роботу можна було робити завиграшки (В. Козаченко); Шануй батька і неньку, буде тобі скрізь гладенько (прислів’я); З милю простували рідким лісом, так що якби погоня настигла, то б латво було їх тутечки захопить (О. Стороженко); [Петро:] Ну, батька так сплоха не візьмеш, не на того наскочив! (Панас Мирний); Чом же Тодоська його качалкою не почастує? Адже така була козир-дівка, хлопці голіруч і не приступай! (Дніпрова Чайка).

Словник антонімів

ЛЕГКИЙ ВАЖКИЙ
1. Який має невелику, незначну вагу, невагомий, неважкий. Який багато важить, ваговитий, нелегкий, тяжкий.
Легкий, а, е ~  важкий, а, е вантаж, валізка, взуття, камінь, портфель. Бути, виглядати, залишатися, здаватися, зробитися, ставати, уважатися легкимважким. Досить, дуже, надмірно, особливо легкийважкий. Легкий, як пух, як пір’я ~  важкий, як камінь, як чавун. 
Легка атлетика ~  важка атлетика - види спорту; Легке повітря ~  важке повітря - про чистоту або нечистоту, свіжість або несвіжість повітря; Важка індустрія, важка промисловість ~  легка промисловість - сукупність різних галузей промисловості; Легкий ґрунт, ґрунт легкого складу - піщаний або супіщаний ґрунт ~  важкий ґрунт, ґрунт важкого складу - ґрунт із значним вмістом глини; З легким серцем - без тривоги, болю, жалю ~  з важким серцем - з гнітючим, тривожним настроєм; Легка рука чия, у кого - комусь щось добре вдається ~  важкий на руку - а) про людину, удар якої дуже сильний, відчутний; б) якому не щастить (не таланить), невдачливий.
2. Який має плавні, граціозні рухи, граціозний. Позбавлений легкості, граціозності рухів, ходи, неповороткий, незграбний.
Легкий, а, е ~  важкий, а, е кінь, людина, постать, рух, хода. Бути, виявлятися, здаватися, ставати легкимважким. Вельми, винятково, незвичайно легкийважкий.
3. Простий для розуміння, засвоєння, подолання, зрозумілий. Складний для розуміння, засвоєння, подолання, трудний.
Легкий, а, е ~  важкий, а, е екзамен, задача, матеріал, мова, стиль, текст, формула. Легківажкі завдання, зусилля. Бути, стати легкимважким. Дуже, надто важкий легкий.
Легкий хліб, легкі хліба - а) заробіток без важкої праці; б) неважка робота ~  тяжкий хліб - робота, пов’язана з великими труднощами, напруженням.
4. Не дуже сильний за кількістю, інтенсивністю вияву, слабий. Значний за кількістю, інтенсивністю вияву, сильний.
Легкий, а, е ~  важкий, а, е бій, прикрість, запах, звук, зусилля, кашель, напруження, недуга, подих, праця, провина, простуда. Легківажкі думки, думи, почуття. Бути, залишатися, здаватися, ставати, вважатися легкимважким; винятково, надзвичайно, надмірно, надто легкийважкий
Складати літери, коли дивишся збоку, видавалося легкою, дитячою забавою, і стало важкою,.. коли йому самому довелось з-поміж десятків гнізд каси виловлювати... пальцями потрібну літеру (І. Вільде). Еге ж, тепер коням буде легко, а йому до синього смутку тяжко (М. Стельмах). Біду здибати легко, та трудно її збути. Важко в навчанні, легко в праці (Народні прислів’я)
Легкість ~важкість, легко ~важко, полегшати ~поважчати; невагомість ~тягар, легкість ~трудність

Словник фразеологізмів

підніма́ти (бра́ти) / підня́ти (взя́ти) що ле́гко лежи́ть. Привласнювати чуже; красти. Як же випадав коли такий нещасний день, що ні роботи, ні в шинку нікого, а в самого ні крихти хліба, .. не гріх тоді й підняти що легко лежить!.. (Панас Мирний).

підніма́ти (бра́ти) / підня́ти (взя́ти) що ле́гко лежи́ть. Привласнювати чуже; красти. Як же випадав коли такий нещасний день, що ні роботи, ні в шинку нікого, а в самого ні крихти хліба, .. не гріх тоді й підняти що легко лежить!.. (Панас Мирний).

ле́гко (пога́но, недо́бре і т. ін.) лежи́ть. Не дуже оберігається, не охороняється; можна вкрасти. — Усе, каже, крадь, де тільки легко лежить… (Панас Мирний); — От скажіть, тату, а коли ми не брали того, що погано лежало? (М. Стельмах); Іноді просто прибирав, де погано лежало, а то й крав (П. Загребельний); Він змалку такий.. Що погано лежить, так і липне до його рук (В. Дрозд); Тітка ж Ялосовета ніколи не зазіхала і не посягала на те, що погано лежить (П. Загребельний).

ле́гко (лю́бо, ве́село і т. ін.) на душі́ (на се́рці) кому, у кого і без додатка. Приємно, спокійно, радісно комусь. Софії так легко, так весело на душі… (Леся Українка); Чого воно любо так стає на душі, легко на серці, як побачиш з-під снігу зелену травицю? (Панас Мирний); [Ганна Андріївна:] Ні, сину, мені легко на серці. Я спокійно відходжу в небуття, бо знаю кінець… Перемогу нашу бачу над ворогом (Ю. Мокрієв). Маковейчикові радісно і легко на серці, бо сонця так багато, що небо аж побіліло від нього (О. Гончар); Йому стало легше на душі (І. Нечуй-Левицький); Йонові неначе камінь з грудей спав. Легше якось зробилось на серці (М. Коцюбинський).

ле́гко (лю́бо, ве́село і т. ін.) на душі́ (на се́рці) кому, у кого і без додатка. Приємно, спокійно, радісно комусь. Софії так легко, так весело на душі… (Леся Українка); Чого воно любо так стає на душі, легко на серці, як побачиш з-під снігу зелену травицю? (Панас Мирний); [Ганна Андріївна:] Ні, сину, мені легко на серці. Я спокійно відходжу в небуття, бо знаю кінець… Перемогу нашу бачу над ворогом (Ю. Мокрієв). Маковейчикові радісно і легко на серці, бо сонця так багато, що небо аж побіліло від нього (О. Гончар); Йому стало легше на душі (І. Нечуй-Левицький); Йонові неначе камінь з грудей спав. Легше якось зробилось на серці (М. Коцюбинський).

на (по) па́льцях [мо́жна (ле́гко)] перелічи́ти (порахува́ти) кого, що. Кого-, чого-небудь дуже мала кількість. Вони [кращі люди] .. замінили свій хатній халат на службовий каптан. То, правда, були ще тільки стовпи, одинокі рядчики, що їх по пальцях перелічиш (Панас Мирний). ле́гко перелічи́ти на па́льцях одніє́ї руки́. Богдан Любомирович добре знав, що фахівців, котрі розуміються на цій проблемі, легко перелічити на пальцях однієї руки (З газети).

на (по) па́льцях [мо́жна (ле́гко)] перелічи́ти (порахува́ти) кого, що. Кого-, чого-небудь дуже мала кількість. Вони [кращі люди] .. замінили свій хатній халат на службовий каптан. То, правда, були ще тільки стовпи, одинокі рядчики, що їх по пальцях перелічиш (Панас Мирний). ле́гко перелічи́ти на па́льцях одніє́ї руки́. Богдан Любомирович добре знав, що фахівців, котрі розуміються на цій проблемі, легко перелічити на пальцях однієї руки (З газети).

на (по) па́льцях [мо́жна (ле́гко)] перелічи́ти (порахува́ти) кого, що. Кого-, чого-небудь дуже мала кількість. Вони [кращі люди] .. замінили свій хатній халат на службовий каптан. То, правда, були ще тільки стовпи, одинокі рядчики, що їх по пальцях перелічиш (Панас Мирний). ле́гко перелічи́ти на па́льцях одніє́ї руки́. Богдан Любомирович добре знав, що фахівців, котрі розуміються на цій проблемі, легко перелічити на пальцях однієї руки (З газети).

підніма́ти (бра́ти) / підня́ти (взя́ти) що ле́гко лежи́ть. Привласнювати чуже; красти. Як же випадав коли такий нещасний день, що ні роботи, ні в шинку нікого, а в самого ні крихти хліба, .. не гріх тоді й підняти що легко лежить!.. (Панас Мирний).

підніма́ти (бра́ти) / підня́ти (взя́ти) що ле́гко лежи́ть. Привласнювати чуже; красти. Як же випадав коли такий нещасний день, що ні роботи, ні в шинку нікого, а в самого ні крихти хліба, .. не гріх тоді й підняти що легко лежить!.. (Панас Мирний).

на (по) па́льцях [мо́жна (ле́гко)] перелічи́ти (порахува́ти) кого, що. Кого-, чого-небудь дуже мала кількість. Вони [кращі люди] .. замінили свій хатній халат на службовий каптан. То, правда, були ще тільки стовпи, одинокі рядчики, що їх по пальцях перелічиш (Панас Мирний). ле́гко перелічи́ти на па́льцях одніє́ї руки́. Богдан Любомирович добре знав, що фахівців, котрі розуміються на цій проблемі, легко перелічити на пальцях однієї руки (З газети).

на (по) па́льцях [мо́жна (ле́гко)] перелічи́ти (порахува́ти) кого, що. Кого-, чого-небудь дуже мала кількість. Вони [кращі люди] .. замінили свій хатній халат на службовий каптан. То, правда, були ще тільки стовпи, одинокі рядчики, що їх по пальцях перелічиш (Панас Мирний). ле́гко перелічи́ти на па́льцях одніє́ї руки́. Богдан Любомирович добре знав, що фахівців, котрі розуміються на цій проблемі, легко перелічити на пальцях однієї руки (З газети).