-1-
іменник жіночого роду

Словник відмінків

відмінок однина множина
називний ді́я ді́ї
родовий ді́ї дій
давальний ді́ї ді́ям
знахідний ді́ю ді́ї
орудний ді́єю ді́ями
місцевий на/у ді́ї на/у ді́ях
кличний ді́є* ді́ї*

Словник синонімів

ВПЛИВ, ДІ́Я, ДІ́ЯННЯрідше. - Зараз я досліджую вплив цієї зрошувальної рідини (Ю. Смолич); Супутники планет обертаються навколо своїх планет під дією тяжіння (з журналу); Ота її [Галі] виткість, м’якість її очей, навіть її блідність справляли майже магнетичне діяння (П. Загребельний). - Пор. вплива́ти.
ДІ́Я (закінчена частина театральної вистави, драматичного твору), АКТ. Тільки що дочитав Кащенкову драму "Помилки". Учора з вечора одну дію, а сьогодні - останні (Панас Мирний); На сцені кінчався п’ятий акт (Леся Українка).
ДІЯ́ЛЬНІСТЬ (застосування своєї праці, своїх зусиль до чого-небудь, у якійсь галузі), ДІ́Я, А́КЦІЯкнижн., ОПЕРА́ЦІЯрозм., ЧИН уроч., УЧИ́Н[ВЧИН]заст., уроч.,ДІ́ЙСТВОзаст., ДІ́ЛАННЯдіал.;ПРА́КТИКА (перев. застосування набутих знань у певній галузі); РУХ (громадський, масовий). Марусяк не мав уже жадного авторитету. При нім критиковано і його самого, і його діяльність (Г. Хоткевич); Краю мій, чи я зробив усе, що треба, в дії й слові?.. (В. Сосюра); Політична.. воля в Росії не може бути осягнута інакше, як спільною акцією всіх її освічених народів (М. Драгоманов); Ця операція з коропами мала в жовтні дати комуні близько п’ятсот кіло риби (О. Донченко); В столиці пасажири чекали вагонів юрбою, що здобувала місця штурмовим чином (В. Підмогильний); Усі скарби свого добра Ти без жалю офірувала... І за високий той учин Вінок заробиш ти з тернин! (М. Старицький); Кіндрат Комар обгорнув себе скупим, бережливим дійством. Дає в позичку хлібця пуд, просить повернути два (О. Ковінька); Борислав - це шлях усієї Галичини, всієї Австро-Угорщини. Це поле ділання грядущих поколінь (П. Колесник); Сьогодні з нами ходив [О. Маковей] гуляти, багато розказував з своєї редакторської практики (Леся Українка); Народні мистецькі таланти.. мають собі широке поле для свого розвитку й цвітіння в тім прекраснім русі, який зветься самодіяльністю (М. Рильський). - Пор. 1. пра́ця.
ОБРЯ́Д (встановлений порядок здійснення яких-небудь дій, пов’язаних з певними традиціями, настановами), ЦЕРЕМО́НІЯ, ЦЕРЕМОНІА́Л, РИТУА́Лкнижн., ДІ́Язаст.Імператор Іоанн зробив так, як велів обряд, - підняв покривало, за яким ховалось обличчя нареченої (С. Скляренко); Повторення цієї нескладної церемонії прийняття до Січі перебив прихід Бульби (О. Довженко); Церемоніал покладання вінків на могилу Т. Шевченка у Каневі; Другого дня, у суботу, розпочався складний весільний ритуал (З. Тулуб).
ПОВЕДІ́НКА (сукупність чиїх-небудь вчинків, спосіб життя певної людини, людей), ДІ́Ї, ДІ́ЯННЯ, ПОВО́ДЖЕННЯ, ПОЗИ́ЦІЯрозм., РЕ́ЧІрозм., ПОСТУПУВА́ННЯдіал., ПОСТУ́ПКИдіал., ПОВЕ́ДЕННЯдіал.; МАНЕ́РИ, ОБХО́ДЖЕННЯрозм., ОБХО́ДИНИрозм., ПОЛІ́ТИКАрозм. (поведінка людини в товаристві, щодо інших людей). Провідати сина їй дозволено було лише згодом, коли він відбуде карантин та своєю поведінкою заслужить право на зустріч з матір’ю (О. Гончар); Коли ми здійсним наші мрії, Батьки в могилах будуть спать, Але їх прах і славні дії Зумієм ми ушанувать (М. Вороний); Прийдешнє за нами, за нашим способом життя і діянням (О. Левада); Я й досі ціную витриманість високого режисера і його шляхетне поводження (Ю. Яновський); Якби Ольошка й справді виклав свої переконання, якби він захищав свій вчинок, тоді б усі розпалились, почали б йому доводити помилковість його позиції, необдуманість вчинку (Є. Гуцало); - А красти?! Так чесні люди не роблять! Ти собі поміркуй: за такі речі тебе всюди вигнали б, і ти, скитаючись на чужині, пропав би (М. Коцюбинський); Тілько того можна вважати розумним чоловіком, хто добрими ділами, працею і чесним поступуванням здобуває собі вічну надгороду і добру пам’ять у людей по смерті (І. Франко); Поступки ваші всі не божі; Ви [боги] на сутяжників похожі І раді мордовать людей (І. Котляревський); З поведення Тодорики вона заключила, що він постановив невідмінно засватати її доньку, і що вона може лагодити для неї віно (О. Кобилянська); Своєю фігурою, манерами, своїм вмінням поводитись з людьми.. - Сусана Уласівна була більше схожа не на сільську матушку, а на паню (І. Нечуй-Левицький); В тій пісні.. висказано все, що давило народ: і праця на панів та варти вночі, і нелюдське обходження панських економів (І. Франко); Що саме дівчина мала на увазі, Ройкер не збагнув. Але те, що вона своїми привітними обходинами допомагала йому виконувати доручення полковника, його цілком задовольняло (І. Ле); Лікар каже, що в мене нічого небезпечного нема, а трактує мене наче дуже хвору.. Я сеї політики не розумію, та вже мушу слухати, коли сюди заїхала (Леся Українка).
УЧИ́НОК[ВЧИ́НОК] (те, що вчинене, здійснене ким-небудь), ДІ́Я, АКТ, КРОКперев. з означ., ДІЯ́ННЯмн., А́КЦІЯкнижн.;ПО́ДВИГ (героїчний, самовідданий вчинок, здійснюваний у важких небезпечних умовах). Вершник.. зліз з коня, дужою рукою легко відсторонив Тимка від биків і розвернув підводу назад. Його вчинок був такий несподіваний і наглий, що всі були приголомшені (Григорій Тютюнник); Юнак - чистий думками і непорочний діями (О. Гончар); Терористичний акт; Нарешті він раз зважився на рішучий крок (І. Франко); Наш знайомий,.. прочитавши про Хапунцеві діяння, сумно похитав головою (Остап Вишня); Тремтіння руки з булавою наштовхнуло його на крайню, ризиковану акцію (І. Ле); На подвиг декабристів безстрашним словом озвався в своєму посланні в Сибір Пушкін (М. Рильський).