-1-
іменник жіночого роду
(маєток, володіння; міцність; влада) [арх.]

Словник відмінків

відмінок однина множина
називний де́ржа́ва де́ржа́ви
родовий де́ржа́ви де́ржа́в
давальний де́ржа́ві де́ржа́вам
знахідний де́ржа́ву де́ржа́ви
орудний де́ржа́вою де́ржа́вами
місцевий на/у де́ржа́ві на/у де́ржа́вах
кличний де́ржа́во* де́ржа́ви*

Словник синонімів

МАЄ́ТОК (земельне володіння поміщика, перев. з будинком; поміщицький будинок), САДИ́БА, ПОМІ́СТЯіст.;МАЙНО́розм.,МАЄ́ТНІСТЬзаст., ДЕРЖА́ВАзаст.,ГРУНТзаст. (земельне володіння, перев. з будинком); ДВІРіст.,ЕКОНО́МІЯіст. (присадибне господарство землевласника); ФІЛЬВА́РОКіст. (у Польщі, Литві, Білорусі та Україні). [Золотницький:] Слухай! Я шляхтич.. В своїх маєтках, до́брах - ми королі (Б. Грінченко); Доведеться в посаг їй дати млин та садибу чигиринську (Н. Рибак); Старий Гамза, як не гаразд своє хазяйство вів, а проте усі його великі помістя були заложені в ломбард (Панас Мирний); Чебанов просидів щось 2 години, розказував про себе й свій замір.. оселитися десь в жінчиному (нової жінки) майні (М. Коцюбинський); Князі Вишневецькі владали на Україні великими маєтностями (О. Стороженко);. -. Чому ж се він мені не похвалився? Мабуть, невеличкий хуторець, - нічим гаразд хвалитись. А все ж хутір! Усе ж держава! (Марко Вовчок); У тій балці, на крутому косогорі, неначе притулилось зелене гніздо з високих верб. То був ґрунт.. Івана Михалчевського (І. Нечуй-Левицький); Сини їх - зосталися в дворі підпасичами (Панас Мирний); Пан звелів привести їх усіх увечері в економію. На економії їх усіх вибили різками (І. Нечуй-Левицький); Заспані люди бігли гасити фільварок і думали, що Параска за панським добром так плаче (М. Ірчан).
-2-
іменник жіночого роду
(апарат влади; країна; у назвах країн Держава: Держа́ва Бахре́йн)

Словник відмінків

відмінок однина множина
називний де́ржа́ва де́ржа́ви
родовий де́ржа́ви де́ржа́в
давальний де́ржа́ві де́ржа́вам
знахідний де́ржа́ву де́ржа́ви
орудний де́ржа́вою де́ржа́вами
місцевий на/у де́ржа́ві на/у де́ржа́вах
кличний де́ржа́во* де́ржа́ви*

Словник синонімів

МАЄ́ТОК (земельне володіння поміщика, перев. з будинком; поміщицький будинок), САДИ́БА, ПОМІ́СТЯіст.;МАЙНО́розм.,МАЄ́ТНІСТЬзаст., ДЕРЖА́ВАзаст.,ГРУНТзаст. (земельне володіння, перев. з будинком); ДВІРіст.,ЕКОНО́МІЯіст. (присадибне господарство землевласника); ФІЛЬВА́РОКіст. (у Польщі, Литві, Білорусі та Україні). [Золотницький:] Слухай! Я шляхтич.. В своїх маєтках, до́брах - ми королі (Б. Грінченко); Доведеться в посаг їй дати млин та садибу чигиринську (Н. Рибак); Старий Гамза, як не гаразд своє хазяйство вів, а проте усі його великі помістя були заложені в ломбард (Панас Мирний); Чебанов просидів щось 2 години, розказував про себе й свій замір.. оселитися десь в жінчиному (нової жінки) майні (М. Коцюбинський); Князі Вишневецькі владали на Україні великими маєтностями (О. Стороженко);. -. Чому ж се він мені не похвалився? Мабуть, невеличкий хуторець, - нічим гаразд хвалитись. А все ж хутір! Усе ж держава! (Марко Вовчок); У тій балці, на крутому косогорі, неначе притулилось зелене гніздо з високих верб. То був ґрунт.. Івана Михалчевського (І. Нечуй-Левицький); Сини їх - зосталися в дворі підпасичами (Панас Мирний); Пан звелів привести їх усіх увечері в економію. На економії їх усіх вибили різками (І. Нечуй-Левицький); Заспані люди бігли гасити фільварок і думали, що Параска за панським добром так плаче (М. Ірчан).

Словник відмінків

відмінок однина множина
називний держа́ва держа́ви
родовий держа́ви держа́в
давальний держа́ві держа́вам
знахідний держа́ву держа́ви
орудний держа́вою держа́вами
місцевий на/у держа́ві на/у держа́вах
кличний держа́во* держа́ви*

Словник синонімів

ВЛА́ДА (політичне панування, право керувати державою); КЕРМО́поет.,СТЕРНО́поет.,КОРМИ́ЛОпоет., заст., ВЛАСТЬзаст.,ДЕРЖА́ВАзаст.;ВСЕВЛА́ДДЯ, ДИКТАТУ́РА (необмежена); КОРО́НА (монархічна); РУКА́ (як символ влади). Державна влада; Законодавча влада; Виконавча влада; Місцева влада; Державне кермо; Він вимагав, щоб я з своїми поглядами прийшов до стерна уряду й переконав.. шляхту зректися цього братовбивчого грабування (М. Старицький); Росла й зросла народна сила, Народний випростався стан, Коли у Січі до кормила Став непокірливий Богдан (М. Рильський); А я помчу Високо, високо за синії хмари, Немає там власті, немає там кари (Т. Шевченко); Ми тебе [короля] на державу вінчали, ми тебе й розвінчаєм самі (Леся Українка); Всевладдя короля і дворян; Диктатура пролетаріату; Глибоко розуміючи гнилизну російського необмеженого самодержавства і знаючи інтелектуальну обмеженість царя, він [Вітте], як міг,.. рятував їх (М. Стельмах); Ми - гроза і тронів і корон (В. Сосюра); Над тою щасливою країною простяг свою потужну руку справедливий і мудрий султан (М. Коцюбинський).
ДЕРЖА́ВА (територія, що становить єдність з погляду історії, населення, політичного ладу тощо), КРАЇ́НА, ЗЕМЛЯ́, ЦА́РСТВОзаст., фольк.,ПА́НСТВОзаст.;КРАЙ, СТОРОНА́ (перев. із сл. рідний, наш тощо). - Держава наша велика, від моря до моря лежать її землі (Н. Рибак); Навряд чи десь по інших країнах співають так гарно й голосисто, як у нас на Україні (О. Довженко); Популярність Шевченка в слов’янських землях і безпосередній його вплив на передових слов’янських письменників.. відомі всім (М. Рильський); Понад голови люду того йдуть всесвітнії бурі, Панства, царства встають і падуть, Мов фантоми понурі (І. Франко); По котрих-то краях ми не стояли! Були і в Австрії, і в Тіролях, і в Угорщині, і в Чехах (Ю. Федькович); Хіба в шотландській стороні Вже лицарів не стало? (Леся Українка).