-1-
іменник чоловічого роду
[діал.]

Словник відмінків

відмінок однина множина
називний ві́дчит ві́дчити
родовий ві́дчиту ві́дчитів
давальний ві́дчиту, ві́дчитові ві́дчитам
знахідний ві́дчит ві́дчити
орудний ві́дчитом ві́дчитами
місцевий на/у ві́дчиті на/у ві́дчитах
кличний ві́дчите* ві́дчити*

Словник синонімів

ЛЕ́КЦІЯ (публічне читання на певну тему або текст такого читання; читання навчального предмета викладачем у вищому або середньому навчальному закладі), ВІ́ДЧИТзах.;ВИ́КЛАДдіал. (тільки в навчальному закладі). - Власне, я таки з лекції, але уявіть собі, з лекції українізації! (В. Підмогильний); У зв’язку з кривавими подіями в Бориславі, дрогобицьке староство заборонило Франків відчит про "Початок і знесення панщини на руській землі" (П. Колесник); Наступного дня були знов відчити. Він [професор] надійшов, коли вже всі студенти були зібрані (О. Кобилянська); Граб.. обдарований такою надзвичайною пам’яттю, що всі виклади вчителів запам’ятував відразу в школі (І. Франко).
ПОВІДО́МЛЕННЯ (те, що доводять до чийогось відома, сповіщають комусь), ЗВІ́СТКА, ВІ́СТКА, ВІСТЬ, ІНФОРМА́ЦІЯ, ІНФОРМУВА́ННЯ, ПОГОЛО́СКА[ПОГОЛО́СОК]розм., ПОГУ́ДКАрозм., ОБВІ́СТКАзаст., РЕЛЯ́ЦІЯзаст., книжн., ЗВІДО́МЛЕННЯзаст., ВІ́ДАдіал.; ПОВІ́СТКА, ОПОВІ́ЩЕННЯ, ОПОВІ́СТКАдіал. (перев. коротке письмове); ДО́ПОВІДЬ, ВІ́ДЧИТзаст. (прилюдне на певну тему); РЕФЕРА́Т (коротке усне або письмове, перев. наукове); РА́ПОРТ, ДОНЕ́СЕННЯ (офіційне, адресоване вищій інстанції); ДЕПЕ́ША (термінове офіційне); БЮЛЕТЕ́НЬ (коротке офіційне). Лише на другий день Даву одержав повідомлення, що Багратіон з усіма полками переправився на лівий берег Дніпра (П. Кочура); Звістка про те, що приїхав Тарас, швидко рознеслася по селу (О. Іваненко); А весною цією по добрій годині вістка в синім конверті в артіль прибула... (М. Нагнибіда); З найдальших фронтів повернулись сини І всі вже прийшли похоронні. Лиш він не поверне. Даремно шукать, І кликать, і ждати на вісті (Б. Олійник); Фрунзе присів край столу, вислуховуючи інформацію начштабу про становище на Литовському півострові (О. Гончар); Пущено було по місту поголоску, що сьогодні засідання суду (П. Колесник); - А з Бобриків знов поголосок... погромили там панську пасіку... (Марко Вовчок); Абсест сказав, яка погудка (І. Котляревський); [Козека:] Великий караван З товарами прийшов із Перекопа, Тобі купці обвістку принесли (І. Кочерга); З відчаєм і ненавистю думав коронний гетьман, яку реляцію писати йому тепер королю (Н. Рибак); [Гуральський (до Адама):] Свої звідомлення для мене передавайте, як досі, через умовлену книгарню (Мирослав Ірчан); Кожного дня молодиця й дівчинка стрічали кожне обличчя, чи не несе воно страшної віди (Марко Вовчок); Через неділь дві прислали мені повістку, що губернатор утвердив вибори (О. Стороженко); Не раз було зверталися до мене солдатки, щоб прочитати немудрого листа з фронту або страшне оповіщення про смерть чоловіка (Є. Кравченко); Він прочитував цілу газету від заголовка аж до оповісток (Лесь Мартович); Мічурін був викликаний у Москву в Раднарком для доповіді (О. Довженко); Відчит мій сподобався і тепер маю його десь надрукувати (Леся Українка); - Ти не домашні завдання виконуєш, а готуєш кожного разу реферати (О. Донченко); Політрук вислухав короткий рапорт ординарця з батальйону про призначення старшого лейтенанта, товариша Билини, командиром роти (І. Ле); Він наказав другому бійцеві нести донесення через фронт (О. Копиленко); Генерал-губернатор вважав за необхідне послати з депешами особливої ваги в головну його величності штаб-квартиру Івана Петровича Котляревського (А. Хорунжий). - Пор. чу́тка.