-1-
прикметник

Словник відмінків

відмінок однина множина
чол. р. жін. р. сер. р.
називний безла́дний безла́дна безла́дне безла́дні
родовий безла́дного безла́дної безла́дного безла́дних
давальний безла́дному безла́дній безла́дному безла́дним
знахідний безла́дний, безла́дного безла́дну безла́дне безла́дні, безла́дних
орудний безла́дним безла́дною безла́дним безла́дними
місцевий на/у безла́дному, безла́днім на/у безла́дній на/у безла́дному, безла́днім на/у безла́дних

Словник синонімів

БЕЗЛА́ДНИЙ (про обстановку в приміщенні, нагромадження чого-небудь і т. ін. - позбавлений порядку, певного ладу), ХАОТИ́ЧНИЙпідсил.На письмовому столі біля телефонного апарата безладною купою викладена ранкова пошта (І. Волошин); Все в цьому - на перший погляд хаотичному - переплетенні труб було йому знане, зрозуміле (С. Журахович).
БЕЗЛА́ДНИЙ (позбавлений певної системності, впорядкованості, організованості), БЕЗСИСТЕ́МНИЙ, НЕВПОРЯДКО́ВАНИЙ, БЕЗТОЛКО́ВИЙрозм., ХАОТИ́ЧНИЙпідсил.; ПЛУ́ТАНИЙ, СУМБУ́РНИЙ, ПОПЛУ́ТАНИЙрозм., РОЗХРИ́СТАНИЙрозм. (позбавлений чіткості, ясності в чому-небудь); НЕЗВ’Я́ЗНИЙ, РОЗКИ́ДАНИЙрозм. (про думки, мову і т. ін. - позбавлений послідовності, логічного зв’язку). У приміщенні варти безладна метушня піднятих тривогою гайдамаків (А. Головко); Як літні тіні, проносились згадки, безладні, безсистемні (М. Коцюбинський); Видно, були зруйновані мало не всі будинки.. Невпорядкована, як видно, і нумерація будинків (А. Головко); Бідочук був ранений. У тій безтолковій стрілянині якась дурна куля зачепила його (Г. Хоткевич); Прокинувшись від неспокійного сну (щось хаотичне верзлося всю ніч, знайомі і незнайомі обличчя пересувались у пітьмі), Антін підвівся (Р. Іваничук); Плутана балаканина старого заспокоїла Арсена й переконала його, що не одна Тася винна в їх неладах (Л. Дмитерко); Не хотілося слухати Белеєвих оскаржень, завжди сумбурних і суперечливих, як у жінки (П. Колесник); А думки й почуття були якісь розхристані й непокірні (В. Козаченко); Вертався [Антін] пізно, стиха наспівуючи якусь незв’язну мелодію (Р. Іваничук); Батюшки мовчали, .. буцім збирали розкидані думи, вибираючи ту, з котрої треба б почати розмову (І. Нечуй-Левицький). - Пор. незла́годжений, 2. неорганізо́ваний, непослідо́вний.
НЕЗЛА́ГОДЖЕНИЙ (який не відзначається єдністю, узгодженістю дій, думок, звуків і т. ін.), НЕДРУ́ЖНИЙ, НЕУЗГО́ДЖЕНИЙ, НЕПОГО́ДЖЕНИЙ (не домовлений з ким-небудь);НЕЧІТКИ́Й (про роботу, діяльність, взаємодію тощо - незлагоджений, неузгоджений, неритмічний); НЕСКЛА́ДНИЙ, НЕЗГІ́ДНИЙ, РІЗНОГОЛО́СИЙ (про голоси, звуки, музику і т. ін.). Під одноманітне читання дячка й незлагоджений спів хору в домі Головатих стукотіли ножі, готувалися страви для поминального обіду (С. Добровольський); Насіння дало недружні сходи; Неузгоджені дії; Раптом овеча отара залляла вулицю і сколихнула повітря нескладним беканням (М. Коцюбинський); Лиш два такі чоловіки.. хриплими, надірваними і незгідними голосами співали якусь сповиточну думку (І. Франко); Комбатів наказ різноголосим шелестом перебігає по окопах і ячейках (Н. Тихий). - Пор. 2. безла́дний, 2. неорганізо́ваний.
НЕОРГАНІЗО́ВАНИЙ (про дії, діяльність - позбавлений організованості); СТИХІ́ЙНИЙпідсил. (без попередньої підготовки, організації). Неорганізований виступ страйкарів; Не сила було їм [стражникам] стримати цю стихійну факельну демонстрацію заробітчанського берега (О. Гончар). - Пор. 2. безла́дний, незла́годжений.
НЕПОСЛІДО́ВНИЙ (про людину - який думає, діє, висловлюється непослідовно, всупереч логіці; про думки, мову, вчинки - позбавлений внутрішньої закономірності, послідовності), НЕЛОГІ́ЧНИЙ. Я слухаю мовчки, хоч мені є що заперечити. Та й Христолобенко у своїх судженнях такий непослідовний, що весь час суперечить собі (Є. Гуцало); З уривчастої, непослідовної розповіді схвильованого П’ятки Іван зрозумів, що події розгортаються швидко (П. Колесник); [Андрій:] Ти невиспана, знервована догляданням хворого і маєш право бути нелогічною (Леся Українка). - Пор. 2. безла́дний.