-1-
прикметник

Словник відмінків

відмінок однина множина
чол. р. жін. р. сер. р.
називний байду́жий байду́жа байду́же байду́жі
родовий байду́жого байду́жої байду́жого байду́жих
давальний байду́жому байду́жій байду́жому байду́жим
знахідний байду́жий, байду́жого байду́жу байду́же байду́жі, байду́жих
орудний байду́жим байду́жою байду́жим байду́жими
місцевий на/у байду́жому, байду́жім на/у байду́жій на/у байду́жому, байду́жім на/у байду́жих

Словник синонімів

БАЙДУ́ЖИЙ (про людину - який не виявляє зацікавлення до навколишнього, не схильний до почуттів, пристрастей), БАЙДУ́ЖНИЙрідше,ІНДЕФЕРЕ́НТНИЙкнижн., БАЙДУ́ЖЛИВИЙрідко;АПАТИ́ЧНИЙ (байдужий і млявий); ЗБАЙДУЖІ́ЛИЙ, ЗНЕОХО́ЧЕНИЙ (який втратив цікавість до кого-, чого-небудь); БЕЗПРИ́СТРАСНИЙ (не схильний до почуттів, пристрастей); НЕУВА́ЖНИЙ, НЕУВА́ЖЛИВИЙрідше (який не виявляє уваги в ставленні до кого-, чого-небудь); ГЛУХИЙпідсил.,СЛІПИ́Йпідсил. (перев. до чого - який не звертає уваги на кого-, що-небудь, не виявляє зацікавленості в чомусь). Псаломщик, глянувши на ридаючого рекрута, одвернувся, лишаючись байдужим до всього, що тут відбувалося (А. Шиян); В останні часи вона почувала себе такою втомленою, такою апатичною, байдужною до всього (М. Коцюбинський); [Бобочка:] Я вам родич і на правах родича не можу залишатися індиферентним (В. Собко); Ватя.. була непроворна, спокійна, нешвидка і ніби апатична до всього (І. Нечуй-Левицький); Батько вернув із криміналу зломаний, знеохочений (І. Франко); Тихонов гостро бачить і чудесно описує світ. Але він - далеко не безпристрасний спостерігач (М. Рильський); Коли Марійка приходила без запрошення, Ніна була неуважна і явно не раділа їй (О. Донченко); Неспокій знову вселився у Чорногорця. Він ходив неуважливий, все на самоті (І. Сенченко); Вчений будь-якого фаху чи практик із практиків у сільському господарстві чи в промисловості, глухий до пісні, сліпий до картин і статуй, байдужий до цвітіння і розкоші живої природи - не може назватись повноцінною людиною (М. Рильський). - Пор. нечу́лий.
БАЙДУ́ЖИЙ (який виражає байдужість), БАЙДУ́ЖНИЙрідше,БАЙДУ́ЖЛИВИЙрідко,ВІДЧУ́ЖЕНИЙпідсил.;ДАЛЕ́КИЙ (про погляд, очі); ЗБАЙДУЖІ́ЛИЙ, ЗНЕОХО́ЧЕНИЙ (який став байдужим); АПАТИ́ЧНИЙ (байдужий і млявий) БЕЗПРИ́СТРАСНИЙ (який не виражає почуттів, пристрастей); ПРОХОЛО́ДНИЙрозм. (про ставлення до кого-, чого-небудь); НЕУВА́ЖНИЙ, НЕУВА́ЖЛИВИЙрідше (про ставлення, погляд і т. ін.). Вигляд у нього був такий байдужий, що скажи йому зараз, що треба їхати на край світу, та й то не здивується (Григорій Тютюнник); Мадам Шмідтова глянула байдужними очима на групу (І. Нечуй-Левицький); Обличчя його прийняло відчужений, розчарований вираз (Леся Українка); Очі його були сумні й далекі (Ю. Яновський); З утомленого, знеохоченого вигляду приятеля пізнав боярин Микола, що після оп’яніння старшого, зрілого мужа молодою шляхтянкою прийшло уже протверезіння (Ю. Опільський); - Ви до мене? - спитав господар безпристрасним голосом (М. Чабанівський); На противагу "прохолодному"ставленню до нас [кіногрупи] місцевоголіспромгоспу, саперна військова частина виявила нам величезнуувагу і дружбу (О. Довженко); Вигляд у нього був стомлений, погляд ніби неуважний (М. Трублаїні). - Пор. 2. холо́дний.
БАЙДУ́ЖИЙ (кому - який не викликає до себе інтересу, не вартий уваги), НЕЦІКА́ВИЙ, НЕМИ́ЛИЙпідсил. [Ярчук:] Сергію Михайловичу, коли вам байдужий ваш власний авторитет, можете робити, як хочете або як вам скаже хтось інший (І. Микитенко); Те, що я створив собі культ моєї дружиноньки і ношу його в серці, може, видається тобі нудним і нецікавим (М. Коцюбинський); Не до фільму було їй, все стало немилим, коли він не з’явивсь (О. Гончар).
МЛЯ́ВИЙ (про людину - позбавлений жвавості, бадьорості),НЕПРОВО́РНИЙ, БЕЗТЕМПЕРА́МЕНТНИЙ, АНЕМІ́ЧНИЙ, В’Я́ЛИЙ, КВО́ЛИЙрозм.,ПРОКВО́ЛИСТИЙрозм.,СО́ННИЙрозм.,НАПІВСО́ННИЙ[ПІВСО́ННИЙ]розм., ДЛЯ́ВИЙдіал.;АПАТИ́ЧНИЙ (який перебуває в стані апатії). Усі діти давно уже стали тихими та млявими: сиділи апатично за партами, не бавились на перервах. Лише голод світився в їхніх очах (А. Дімаров); -. Та, сказати правду, я гаразд не знаю, за що ти покохала отого Ломицького: непроворний, нерозторопний, смирний, як ягня (І. Нечуй-Левицький); Його обличчя було бліде, аж жовте, і чимось стривожене. Іслам-Гірей відзначив про себе, що, певно, недовго поживе цей анемічний меланхолік (Р. Іваничук); Люди ходили в’ялі, спорожнені наче, ліниві (М. Коцюбинський); -. А поверніться кругом! Та проворніше! І, вже з вас і панич! Якийсь сонний неповертайло та одоробало! - сказала Христя (Панас Мирний); То ж він сьогодні, він сидів отам, У барвнім колі повнолітніх дам, Панів півсонних, паничів крутливих (М. Рильський); Той загайко ближче до них, звісна річ, не підходив, але бачив, що обидва мовчать, і серце длявому ченчику мліло від радості (О. Ільченко); Якимось упертим, твердим і апатичним видавався той чоловік (І. Франко). - Пор. 1. байду́жий, 2. пові́льний.
НЕЧУ́ЛИЙ (позбавлений чуйності, душевності, теплоти в ставленні до інших), НЕЧУ́ЙНИЙ, НЕЧУТЛИ́ВИЙрідше,СУХИ́Йпідсил.,ЧЕ́РСТВИЙпідсил.;ТОВСТОШКІ́РИЙ[ТОВСТОШКУ́РИЙ]розм. (якого нічим не можна пройняти); БЕЗДУ́ШНИЙ, БЕЗСЕРДЕ́ЧНИЙ, КАМ’ЯНИ́Йпідсил.,КАМІ́ННИЙрідше (нечулий, здатний бути жорстоким);ЗАГРУБІ́ЛИЙ, ЗАЧЕ́РСТВІ́ЛИЙ, ОЧЕРСТВІ́ЛИЙ (який став нечулим, байдужим, грубим). Ці чоловіки такі нечулі й просто безсердечні (Ю. Яновський); [Микола:] Я бачу, що мої страждання не доходять до тебе. Черства, схематична людина (І. Микитенко); [Терешко:] І де ти виріс такий?.. Сухий та нелюдний (М. Зарудний); Шість днів я ходила майже хвора, якась сама не своя, якась мов збожеволіла, навіть батько, нащо вже товстошкірий, помітив (П. Загребельний); Ніщо в ньому не нагадувало того бездушного педанта, яким Каргат показав себе вранці (Ю. Шовкопляс); - Так я ж не кам’яна! Хіба мені легко буде дивитися, що ви через мене і за мене страждатимете?.. (Г. Квітка-Основ’яненко); Прийдеться давати [перцю] зазнайкам, чинушам, Сухим бюрократам, зачерствілим душам - Всім тим, кому діло живе не до серця (С. Олійник). - Пор. 1. байду́жий.
ХОЛО́ДНИЙ (який не має або не виражає доброзичливості, уваги, запалу тощо), СУХИ́Й, ОФІЦІ́ЙНИЙ, КРИЖАНИ́Й, ЗИ́МНИЙрозм.Обличчя інженера в цю мить стало блідим, аж сірим, сині очі потьмяніли й стали холодними. Здавалося, його теж заливала лють (В. Собко); Сирота зачинив вікно і круто перевів розмову на інше. Голос у нього був сухий, трохи аж офіційний (Ю. Мушкетик); Здавалося, навіть, що й ця жінка, яка тільки-но допитувала його крижаним своїм голосом, тепер якось подобрішала (О. Гончар); Він втупив у мене важкі зимні очі (М. Стельмах). - Пор. 2. байду́жий.

Словник антонімів

АКТИВНИЙ ПАСИВНИЙ
Який відзначається великою енергією, діяльністю, інтенсивністю; (про людину) діяльний, завзятий, енергійний. Який позбавлений енергії, завзятості, інертний; (про людину) бездіяльний.
Активний, а, е ~ пасивний, а, е боротьба, відпочинок, дія, діяльність, істина, лексика, натура, роль, словник, спостерігач чого-н., ставлення до кого-, чого-н., участь у чому-н., характер, художній образ, член чого-н., учень.
Активний, а, е борець, боротьба, оборона, вивчення чого-н. ~ пасивний, а, е вичікування, згода. Винятково, дуже, занадто, найбільш активний ~ пасивний. Бути, залишатися, здаватися, стати активним ~ пасивним в чому-н. (у вчинках, у навчанні, в аудиторії, на уроках, на зборах)
Я завжди вважала, що любов без діл мертва... Моя любов більш активної, ніж пасивної натури (Леся Українка). Я зараз же сам попереджу бригадирів, але хочу знати: від тебе не буде ні активного, ні пасивного опору? (М. Стельмах).
Актив ~ пасив (про частину якої-н. організації, колективу),активізація ~пасивність, активність ~пасивність, активно ~пасивно; активний ~байдужий, активний ~бездіяльний, активний ~інертний, діяльний ~бездіяльний, діяльний ~пасивний, енергійний ~пасивний, інтенсивний ~інертний