-1-
прислівник
незмінювана словникова одиниця

Словник синонімів

ЛЮ́ДНОприсудк. сл. (багато людей), БАГАТОЛЮ́ДНО, МИ́РНОдіал.Десь за зеленими вітами, в гущавині лунають мелодії оркестру. Скрізь людно, весело (І. Нечуй-Левицький); Завжди багатолюдно біля стендів, де експонуються твори юних митців (з газети); В невеличкій хаті стало мирно, аж тісно (М. Коцюбинський).

Словник антонімів

БАГАТОЛЮДНИЙ БЕЗЛЮДНИЙ
В якому (на якому) живе, перебуває багато людей; численний, заселений. В якому (на якому) немає людей; незаселений, малочисленний.
Багатолюдний, а, е ~  безлюдний, а, е алея, базар, будинок, вулиця, дорога, збори, земля, край, парк, проспект, степ. Бути, залишатися, ставати багатолюднимбезлюдним. Досить, дуже, надмірно багатолюднийбезлюдний.
І княжич Святослав, і його дружина знають, що це не безлюдна земля. Варто звернути з шляху, проїхати десяток поприщ, і очам відкриються села, городища, ниви, сади, колодязі... А всі люди, що їхали... до Києва, поспішали в одне місце - на Подол, на торг... Уже здалеку було видно багатолюдний натовп, що колом громадився навкруг великої площі (С. Скляренко).
Багатолюдність ~безлюдність, багатолюдність ~безлюддя, багатолюдно ~безлюдно.

Словник синонімів

ЛЮ́ДНОприсудк. сл. (багато людей), БАГАТОЛЮ́ДНО, МИ́РНОдіал.Десь за зеленими вітами, в гущавині лунають мелодії оркестру. Скрізь людно, весело (І. Нечуй-Левицький); Завжди багатолюдно біля стендів, де експонуються твори юних митців (з газети); В невеличкій хаті стало мирно, аж тісно (М. Коцюбинський).

Словник антонімів

БАГАТОЛЮДНИЙ БЕЗЛЮДНИЙ
В якому (на якому) живе, перебуває багато людей; численний, заселений. В якому (на якому) немає людей; незаселений, малочисленний.
Багатолюдний, а, е ~  безлюдний, а, е алея, базар, будинок, вулиця, дорога, збори, земля, край, парк, проспект, степ. Бути, залишатися, ставати багатолюднимбезлюдним. Досить, дуже, надмірно багатолюднийбезлюдний.
І княжич Святослав, і його дружина знають, що це не безлюдна земля. Варто звернути з шляху, проїхати десяток поприщ, і очам відкриються села, городища, ниви, сади, колодязі... А всі люди, що їхали... до Києва, поспішали в одне місце - на Подол, на торг... Уже здалеку було видно багатолюдний натовп, що колом громадився навкруг великої площі (С. Скляренко).
Багатолюдність ~безлюдність, багатолюдність ~безлюддя, багатолюдно ~безлюдно.