одночасно 1 значення

-1-
прислівник
незмінювана словникова одиниця

Словник синонімів

ОДНОЧА́СНО (в один і той же час), ВОДНО́ЧАС, РА́ЗОМ, СИНХРО́ННО, РІВНОЧА́СНО, ВОДНО́РАЗ, СПІ́ЛЬНО, НАРА́З, ПОБІ́ЖНОрідше.Мигаючи вогнями з обох боків, прибували одночасно два поїзди (С. Журахович); В шибку хтось постукав. Сестри здригнулись водночас (Є. Гуцало); Молодиці наблизилися до Хариті.. - Ти що тут робиш, Харитю? - спитали разом (М. Коцюбинський); Напружились сталеві канати. Синхронно запрацювали лебідки (з газети); Гостей рівночасно злякав і загіпнотизував цей зловісний промовець (В. Гжицький); Вставали зрання і вирушали на Росаву, де ловили щук або лящів, а воднораз і міркували про будучину (В. Логвиненко); Обличчям до обличчя склонись, Хай сльози поллються в нас спільно (Леся Українка); Нараз все заворушилося: загриміли двері, заходили бійці, і мати вивела Орисю надвір (Григорій Тютюнник); Вітерець гойдає хмарку, Урожаї же побіжно... (Я. Шпорта).