-1-
прикметник

Словник відмінків

відмінок однина множина
чол. р. жін. р. сер. р.
називний зага́льний зага́льна зага́льне зага́льні
родовий зага́льного зага́льної зага́льного зага́льних
давальний зага́льному зага́льній зага́льному зага́льним
знахідний зага́льний зага́льну зага́льне зага́льні
орудний зага́льним зага́льною зага́льним зага́льними
місцевий на/у зага́льному, зага́льнім на/у зага́льній на/у зага́льному, зага́льнім на/у зага́льних

Словник синонімів

АБСТРА́КТНИЙ (який ґрунтується на теоретичних, відірваних від практики і досвіду міркуваннях, позбавлений конкретності), ЗАГА́ЛЬНИЙ, АКАДЕМІ́ЧНИЙ, УМОГЛЯ́ДНИЙкнижн.,МЕТАФІЗИ́ЧНИЙкнижн.,ІДЕА́ЛЬНИЙрідко,АСТРА́ЛЬНИЙзаст.;ПЛАТОНІ́ЧНИЙ (духовний, непов’язаний з реальними цілями); КНИ́ЖНИЙ, КНИЖКО́ВИЙрідко (далекий від життя). Тяжкий він [процес розвитку суспільства] до виконання. Багато жертв може забрати. Але вони будуть принесені не во ім’я абстрактної ідеї, ..але во ім’я реальних інтересів людства і кожної людини зокрема (В. Еллан); Говорити загальними фразами; Ніяке умоглядне, заздалегідь придумане штучне узагальнення не може піднестися до вершин справжньої життєвої конкретності (з журналу); Метафізичне мислення; Ідеальний світ; Астральне мистецтво; Платонічний інтерес; Підміна реальності книжними, вторинними уявленнями з часом стає звичкою (з наукової літератури).
ЗАГА́ЛЬНИЙ (який поширюється на всіх, на все, охоплює всіх або багатьох), ПОГОЛО́ВНИЙпідсил., СУЦІ́ЛЬНИЙпідсил., ТОТА́ЛЬНИЙпідсил., ПОВСЕЛЮ́ДНИЙпідсил. розм., ОГУ́ЛЬНИЙрідко; ФРОНТА́ЛЬНИЙ (який охоплює осіб чи предмети певної категорії); ВАЛОВИ́Й (про урожай, продукцію). У дев’ятсот чотирнадцятому році його покликано на війну в перший же день загальної мобілізації (Ірина Вільде); В Петербурзі йшли поголовні арешти (М. Олійник); Болгарія - країна суцільної грамотності (з журналу); Тварин дослідної групи піддавали тотальному одноразовому опромінюванню рентгенівськими променями (з журналу); Тут бачив хлопець, як інша весела дівчина і прудкая,.. щиро співала й підтанцьовувала, танцювала й підспівувала з відрами на плечах на огульну втіху людську і на потіху (Марко Вовчок); Фронтальна перепідготовка кадрів; Валовий збір зерна.
СПІ́ЛЬНИЙ (який належить усім або багатьом), КОЛЕКТИ́ВНИЙ, ГРОМА́ДСЬКИЙ, ГУРТОВИ́Й, ЗАГА́ЛЬНИЙ (призначений для спільного користування). Почали під озимину орати: хто свій шматок, самотужки, а хто вже й гуртом на спільному полі (І. Муратов); Колективне господарство; - Спершу всі ці рибалки ділились на невеличкі гурти; кожен гурт мав свій громадський невід (Панас Мирний); Роботи бо чимало Узавтра: лаштуватись до весни Заздалегідь, як хазяям годиться великого хазяйства гуртового (М. Рильський); У загальному, тісно набитому пасажирському вагоні стояв гомін (В. Кучер).
СПІ́ЛЬНИЙ (який виконується, здійснюється, проявляється усіма - в суспільстві, групі, колективі), КОЛЕКТИ́ВНИЙ, СУКУ́ПНИЙ, ГУРТОВИ́Й, СУМІ́СНИЙ, ЗГРА́ЙНИЙпоет.; ГРУПОВИ́Й (який здійснюється групою осіб); КОЛЕГІА́ЛЬНИЙ (перев. про ухвалу, обговорення і т. ін.); ОБ’Є́ДНАНИЙ (який є наслідком згуртування, єднання); ЗАГА́ЛЬНИЙ (у якому беруть участь усі присутні); ПЛЕНА́РНИЙ (за участю всіх, хто є на конференції, з’їзді тощо). [Парвус:] Я дбав за спільну справу (Леся Українка); Поряд з відомими .. народними творцями ми бачимо й незчисленні приклади колективної творчості (М. Рильський); Є лиш гордість і горіння, сукупна праця і хвала (П. Тичина); Темний ліс дубовий. Далеко чуть пісню гуртову (І. Карпенко-Карий); Сумісне життя; Як дотикаються холодних рук моїх Недбало й сміливо вродливиць городських Віддавна нетремтячі руки, - В кружінні зграйному на око я тону, А сам викохую я мрію осяйну (М. Зеров); Потім ішли групові фотографії заводських ополченців (В. Кучер); Колегіальне рішення; Об’єднані зусилля всіх сил, що борються за мир; Зараз вийшов Балабуха, й розмова стала загальною (І. Нечуй-Левицький); Пленарне засідання.

Словник антонімів

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ КОЛЕКТИВНИЙ
Властивий одній особі, особистий, окремий. Властивий цілому колективові, загальний, спільний, суспільний.
Індивідуальний, а, е ~  колективний, а, е господарство, договір, дух, заява, керівництво, лист, похід, праця, робота. Індивідуальніколективні городи, землі, заводи, ідеали, методи, почуття, принципи, риси. Індивідуальний договір з ким-н. ~  колективний договір з ким-н. Виконати що-н., зробити що-н., побудувати що-н. на індивідуальних ~  на колективних засадах.
Індивідуальні і колективні засоби захисту (З журналу).
Індивідуалізм ~колективізм, індивідуаліст ~колективіст, індивідуалістка ~колективістка, індивідуальне ~колективне; окремий ~загальний, особистий ~спільний, особистий ~суспільний