-1-
дієслово недоконаного виду

Словник відмінків

Інфінітив аналізува́ти
  однина множина
Наказовий спосіб
1 особа   аналізу́ймо
2 особа аналізу́й аналізу́йте
МАЙБУТНІЙ ЧАС
1 особа аналізува́тиму аналізува́тимемо, аналізува́тимем
2 особа аналізува́тимеш аналізува́тимете
3 особа аналізува́тиме аналізува́тимуть
ТЕПЕРІШНІЙ ЧАС
1 особа аналізу́ю аналізу́ємо, аналізу́єм
2 особа аналізу́єш аналізу́єте
3 особа аналізу́є аналізу́ють
Активний дієприкметник
 
Дієприслівник
аналізу́ючи
МИНУЛИЙ ЧАС
чол. р. аналізува́в аналізува́ли
жін. р. аналізува́ла
сер. р. аналізува́ло
Активний дієприкметник
 
Пасивний дієприкметник
аналізо́ваний
Безособова форма
аналізо́вано
Дієприслівник
аналізува́вши

Словник синонімів

АНАЛІЗУВА́ТИ (розчленовувати ціле на складові частини, піддавати критичній оцінці - перев. про логічний характер дослідження), РОЗГЛЯДА́ТИ, РОЗБИРА́ТИ. - Док.: проаналізува́ти, розгля́нути, розібра́ти. Він докладно почав аналізувати зауваження, з якими виступили літстудійці (О. Донченко); Народну творчість, як і всю культуру взагалі, слід розглядати в зв’язку з історією суспільства (М. Рильський); Ми розбираємо учинок Стася, ведем суперечки, сміємося разом (М. Коцюбинський); - Пор. вивча́ти.

Словник антонімів

АНАЛІЗ СИНТЕЗ
Дослідження, вивчення, пізнання явищ дійсності, що виявляються в розкладі, розчленуванні їх на складові частини. Дослідження, вивчення, пізнання явищ дійсності, що виявляються в цілісності, в єдності та взаємозв’язку їх частин.
Аналіз ~ синтез вдумливий, всесторонній, глибокий, найширший, науковий, науково зумовлений, об’єктивний, поверховий, повний, правильний, принциповий, різносторонній, серйозний, уважний, широкий.
Аналіз чого-н. ~ синтез чого-н. дослідження матеріалу, фактів, явищ. Глибина, дані, застосування чого-н. (методу, методики), правильність, принципи, результати, хід аналізу ~ синтезу. У процесі, у результаті, у ході аналізусинтезу відкрити що-н., знайти що-н. Дати, провести, зробити аналіз чого-н. ~ синтез чого-н.
Опиратися на аналіз чого-н. ~ синтез чого-н. Взяти, використати що-н. для аналізу ~  для синтезу.
Аналізований ~синтезований, аналізовано ~синтезовано, аналізування ~синтезування, аналізувати ~синтезувати, аналізуючий ~синтезуючий, аналітичний ~синтетичний.