абстрактно 1 значення

-1-
прислівник
незмінювана словникова одиниця

Словник антонімів

АБСТРАКТНИЙ КОНКРЕТНИЙ
Який виникає, існує як вияв, як результат абстрагування, базується на абстракції, користується нею, неконкретний. Який виникає, існує як вияв чогось реального, предметно визначеного, реальний.
Абстрактний, а, е ~  конкретний, а, е вигляд, вимога, дійсність, думка, завдання, зміст, ідея, істина, мислення, наука, поняття, пояснення, слово, сон, тема, умова, уява, форма. Абстрактні ~ конкретні висновки. Бути, залишатися, ставати, уважатися абстрактним ~ конкретним. Дуже, занадто, зовсім абстрактне ~ конкретне що-н. (свідчення).
У знач. ім.: Абстрактне ~ конкретне: заміна конкретного абстрактним; перехід від конкретного до абстрактного; градація від конкретного до абстрактного.
Абстрактні іменники - іменники на означення якостей, властивостей, станів, відчуттів, категорії мислення, духовної і матеріальної культури ~ Конкретні іменники - іменники на означення предметів у звичайному смислі слова (не філософському) і живих істот.
Завдання мало неокреслений, абстрактний характер і було далеким від конкретного (З газет).
Абстрагувати ~конкретизувати, абстрактність ~конкретність, абстракція ~конкретність, абстрагування ~конкретизація, абстрактно ~конкретно
Пор. ще: УЯВНИЙ ~ ДІЙСНИЙ